L

Har du spørsmål?

send mail til 
turistinfo@vestreg.no,
eller ring tlf 
+47 76 11 14 80

w

Bø i Vesterålen

Bø (samisk: Bievát) ligger på den vestre delen av Langøya i Vesterålen.
En reise i Bø er som å oppleve Vesterålen i kortversjon: Her er frådende storhav og mild skjærgård, hvite sandstrender og fargespråkende myrer, flate moer og alpine tinder, kakofoniske fuglefjell, speiltyste våtmarker - og mange, mange tomme sandstrender.

06.10.201415:41 visitvesteralen.no

Forfatteren Regine Normann var fra Bø, likesom komponisten Ketil Vea som i 2005 bidro med bestillingsverk til de årlige Reginedagan i Normanns minne. Kommunen er deltaker i Skulpturlandskap Nordland med skulpturen Mannen fra havet.

Bø kommune dekkes omlag 70% av gammelt arkeisk grunnfjell av inntil 2 500 millioner års alder, bestående for det meste av båndgneis og migmatitt. Mange av formasjonene har fått senere forkastninger og strekk. Mellom grunnfjellsstrukturene finner vi i Malnes-traktene også mindre innslag av paleo-proterozoisk glimmergneis som er 1 870 – 1 770 millioner år gammel, men kanskje inntil 2 100 millioner år.

Ian Robins
bilder.nornet.no
bilder.nornet.no