Skulpturlandskap

Skulpturlandskap Nordland er en internasjonal, utendørs kunstsamling med 36 kunstverk av 35 inviterte kunstnere fra 18 land. Fem av skulpturene er i Vesterålen.

Skulpturlandskap Nordland

Kunstgalleri uten vegger og tak

Ideen til Skulpturlandskap Nordland er tanken om at et kunstverk med sitt nærvær skaper sitt eget sted og gjennom skulpturen får stedet en ny dimensjon. 

Skulpturene står utendørs i 35 kommuner i Nordland, har en grunnflate på 40.000 kvadratkilometer og er et kunstgalleri uten vegger og tak.

Kunstnerne i Skulpturlandskap Nordland har utformet sitt verk etter besøk i den kommunen de fikk tildelt. 

Kunstneren gjorde seg kjent med naturen og kulturen i den kommunen de skuille lage kunstverket til. Så presenterte de en skisse til et verk plassert på et bestemt sted i kommunen. Disse møtene mellom stedet og kunstneren er grunnlaget for det møtet alle besøkere kan ta del i når de besøker kunstverkene i denne samlingen. 

Vesterålen og Lødingen

I Vesterålen og Lødingen har vi 6 skulpturer. I tillegg har vi et utendørs galleri med store fotografier  av alle 36 kulpturene i Skulpturlandskap Nordland.

Øymuseet i Andøy

Raffael Rheinsbergs kunst er blitt beskrevet som en "hverdagens arkeologi". Han viser oss de tingene vi bruker i arbeid og fritid, og holder dermed opp et speil som forteller oss hvordan vi lever.

Øymuseet huser en samling av gjenstander kunstneren fant på Andøya i august 1992. Samlingen blir stilt ut i et eget bygg ved Polarmuseet på Andenes.

  • Tilgjengelighet: Øymuseet er en del av Polarmuseet i Andenes sentrum.

Mannen fra havet i Bø

Det har vært sagt at myter er som usynlige tråder som vever samfunnet sammen. Samtidig er de fortellinger som forsiktig hjelper oss til å forstå den situasjonen vi lever i.

Killi Olsens skulptur, Mannen fra havet, gjenspeiler begge disse definisjonene av myte, samtidig som den skaper en ny myte.

Vi er i ferd med å spinne en historie om en mann som har forlatt havet og nå står på fast grunn. I følge kunstneren er  den krystall-formede obelisken han holder i hånden et offer til sitt tidligere bosted. 

Plasseringen av skulpturen nær fjorden understreker mannens hyllest til sjøen. Man kan se lokalmiljøet og bebyggelsen i bakgrunnen. Stedets materialiserte hukommelse finner man i det lokale museet som ligger i nærheten av skulpturen.

Myte og erindring, de gitte og de skapte livsbetingelsene møtes her.

  • Tilgjengelighet: Ved Vinjesjøen. Følg skilting til Bø bygdemuseum, her finner du også utendørsgalleriet.  Ca. 400m å gå fra parkeringsplass til skulpturen.

Dager og netter i Hadsel

Formen på denne skulpturen kommer fra hus man gjerne ser på barnetegninger. Dager og netter er to granitthus, det ene i mørk og det andre i lys granitt, som er plassert i et landskap preget av fjorden og bygningene på den andre siden av den.

Kunstneren Sarkis Zabunyan sier at skulpturens husform også refererer også til tanker om ute og inne, interiør og eksteriør, det trygge og det truende, natur og kultur. 

Lysets spill på disse steinflater, sett sammen med speilingen av husene i fjordens vannflate, skaper en stadig vekslende scene, hvor betrakteren kan reflektere over såvel skulpturens betydning som seg selv i det han eller hun får øye på skulpturen.

  • Tilgjengelighet: Skulpturen ligger på Børøya, på motsatt siden av Stokmarknes sentrum. Sti fra parkeringsplass ved bru.

Havsøyet i Sortland

Skulpturen Havsøye består av to hovedformer: En båt og et hus.

De avspeiler menneskets grunnleggende behov, og symbolene er kjent over hele verden. Huset støtter seg på båten, og i midten av båten er det en diamantformet åpning. Dette vinduet åpner for og rammer inn den vakre utsikten over mot den andre siden av fjorden.

Gudmundsson kunst viser oss hvor nært det poetiske ligger hverdagens ting, det vi ser, tenker, og måten vi forstår det på. Hans visuelle poesi er ikke livsfjern, den ber oss om å se tingene fra en annen kant.

  • Tilgjengelighet: Skulpturen ligger lett tilgjengelig på moloen i Sortland sentrum.

Etterbilder i Øksnes

Inghild Karlsens todelte skulptur med dens skiftende betydninger kan plasseres i forhold til flere referanserammer. Den visuelle formen er tatt fra hverdagslivet, og har tatt utgangspunkt i gatelyktene som brukes i området.

Skulpturene er plassert to ulike steder - den ene i sentrum av kommunen, i en liten park der lyktestolpen kaster sin skygge på marken omkring. Den andre er i et område som ligner verdens endepunkt, fiskeværet Nyksund.

  • Tilgjengelighet: Skulpturene ligger på to forskjellige steder, i sentrum av tettstedene Myre og Nyksund.

---

Tekst gjengitt med tillatelse fra Skulpturlandskap Nordland, Nordland Fylkeskommune.

Øystein Lunde Ingvaldsen
Friluftsgalleriet i Bø
Friluftsgalleriet i Bø med omgivelsene.
Øystein Lunde Ingvaldsen
Friluftsgalleriet i Bø
Nærmilde fra del av friluftsgalleriet i Bø.
Vegar Moen
Øymuseet i Andøy
Deler av innholdet i Øymuseet i Andøy.
Øystein Lunde Ingvaldsen
Mannen fra havet
Skulpturen Mannan fra havet, med fjorden og midnattssolen i bakgrunnen.
Kjetil Paulsen
Dager og netter
Skulpturen dager og netter, i Hadsel.
Susanne Forsland
Havøyet
Skulpturen havøyet, i Sortland.
Vegar Moen
Etterbilder.
Skulpturen etterbilder i Nyksund.

Relaterte artikler