Opplev Trollfjorden

Få fjorder kan konkurrere med Trollfjorden, 3 km lang og en åpning på 70 meter bredde! En kanal som trenger seg dypt inn i den 1000 meter høye Trolltinden og bråstopper i det mørke og fasinerende Raftsundet. Naturen er skremmende dramatisk her i Vesterålen.

Fjordcruise

Raftsundet

I fjellene som omkranser det 20 km lange og på det smaleste 220 m brede sundet har det gått både keisere og kongelige. Området herfra og videre inn i Vesterålen kalles ‘Vesterålsalpene’, med sine mange vakre fjell over 1000 m. Raftsundet er hovedleia mellom Vesterålen og Lofoten. I Raftsundet vil du også oppleve majestetiske Trollfjorden, Vesterålens og Nord-Norges mest fotograferte og omtalte fjord gjennom tidene. 

Oppleve Trollfjorden

Vi anbefaler tur fra Stokmarknes til Svolvær i Lofoten. Gå på sørgående Kystrute i Stokmarknes og av i Svolvær. Du kan enten ta buss tilbake fra Svolvær, eller ta nordgående Kystrute på kvelden. I sommersesongen tilbys det guidet turer med RIB fra Sortland og Stokmarknes. Fra høsten 2022 vil det også være tilbud om lukket charterbåt fra Stokmarknes. Og har du lyst å komme deg dit ved hjelp av egne muskler kan vi anbefale å padle inn i fjorden, og eventuelt gå opp til Trollfjordhytta. Dette er en veldig spektakulær vandretur. Fra toppen har du full utsikt over Hurtigruten og Havila, når de kommer inn i fjorden og snur på 'ti-øringen'. Du kan også gå tursti, en litt lang og strabasiøs tur, men vakker. Hit går det ingen vei, så bilen får stå igjen.

Trollfjordslaget

Trollfjordslaget var en hendelse 6. mars 1890, der robåtfiskerne gikk til aksjon mot dampbåtene som forsøkte å stenge dem ute fra fisket i deler av Trollfjorden. Dette var på mange måter en kulminasjon av de konfliktene som allerede hadde foregått mellom større, dampdrevne notbåter og det tradisjonelle fiskeriet fra mindre åpne båter.

Rederen og handelsmannen Ole J. Kaarbø hadde organisert fiske med not fra dampbåter, og stengte dermed ute fiskere med konvensjonelle redskaper fra den innerste delen av fjorden, der det var svært mye torsk. Fiskerne mente utestengelsen brøt med allemannsretten, og etter et håndgemeng fikk fiskerne brutt opp sperringene.

Kvelden i forveien (5. mars) hadde representanter for småbåtfiskerne bedt dampbåtene hjelpe til med å brekke opp isen som Trollfjorden var belagt med slik at fiskerne kunne komme til dagen etter. Dampbåtene gjorde dette, men i stedet for å åpne opp for fiskerne, stengte de den innerste delen av fjorden med not. De forlangte så betaling fra fiskerne for at de skulle slippe dem inn. Dette ville ikke fiskerne akseptere og det kom etterhvert til håndgemeng mellom småbåtfiskerne og dampbåtmannskapene. Blant annet ble fiskerne spylt med skoldhett vann fra dampkjelene ombord i notbåtene.

Slaget i Trollfjorden ble i ettertid viden kjent og engasjerte store deler av kystbefolkningen. Også Stortinget tok etterhvert affære og fremskyndet arbeidet med en ny Lofotlov. I mars 1891 vedtok Stortinget endringer i Lofotloven som bl.a. forbød bruk av not under lofotfiske.

Bjørn Eide
Bjørn Eide
ToFoto_nordnorge.com_hadsel