Ta lokalbåten - en idyllisk båttur i Øksnes Skjærgård

Du kommer deg til Øksnes Vestbygd med hurtigbåt fra Myre og Skjellfjord. En nydelig rundreise som anbefales for deg som ønsker å oppleve noe av vår kystkultur på nært hold.

Lokalbåten i Øksnes Vestbygd

En rundtur i øyrikter Øksnes vestbygd

Én vei tar tre timer. Men du kan velge å stige av på et av stoppestedene for så å gå ombord igjen når båten kommer på retur. Noen av stedene anløpes kun på signal/behov, se rutetabellen. En rundreise i Vestbygda er en reise tilbake i tid, fordi utviklinga i de mange små fiskesamfunnene ikke har vært like rivende som ellers i det landfaste samfunnet. 

Øksnes og Tunstad

Første stopp kan være enten Øksnes eller Tunstad på Skogsøya. Som sentrum i gamle Øksnes kommune hadde øya alle viktige fellesfunksjoner: kirke, skole, sykestue, lege, lensmann og bank. Kirka fra 1600-tallet er fortsatt i bruk. Vi foreslår å gå på land og se innom kirka og prestegården, som nå er leirsted for skoleungdom, men de tar også imot andre gjester. Du kan gå eller sykle den ca. 5 kilometer lange veien mellom Øksnes og Tunstad.

Tinden og Skipnes, to av "fem fiskevær"

Tinden var et såkalt «utrorsvær» for fiskerne fra øysamfunnene lenger inn. Her bodde de på rorbuer under vinterfisket. I dag er de 12 husene fredet og gir et autentisk vitnesbyrd om et levende handelssted så langt tilbake som til middlealderen. Du kan besøke museet gjennom sommersesongen.

Ønsker du å bli over ei natt, kan du gjøre det i Tinden eller Skipnes stedet. Selv om det går båt mellom Tinden og Skipnes, kan du også velge å gå langs havet på en tursti - det tar kun en halv time til fots. Skipnes ble restaurert i 1990-årene. Her finnes autentiske, gamle rorbuer med en liten butikk, restaurant og pub i tillegg til overnatting.

Barkestad, Finnvågan og Austringen

Barkestad på Dyrøya, er et handelssted fra 1800-tallet. Stor fraflytting, selv om det fremdeles er et lite sentrum i Vestbygda. Finnvågan på Nærøya var tidligere kirke- og skolested, nå brukes dette som overnattingsanlegg mot turister. På Austringen finner du i hovedsak ferieboliger.

Rutetabeller

Tilgjengelig på reisnordland.no

God tur.

Michel Jürgensen
Innseiling til Tinden Handelssted
Tinden Handelssted sett fra hurtigbåten.
Astrid Berthinussen
"Anna på Vinje" i Skipnes
Statuen Anna på Vinje som står i Skipnes
Michel Jürgensen
Ved kai i Skipnes
Passasjerer stiger av hurtigbåten ved kai i Skipnes.

Relaterte artikler