Fyropplevelse i Vesterålen

I Vesterålen kan du besøke Litløy Fyr i Bø kommune og Andenes fyr i Andøy kommune. I tillegg har vi Anda fyr i Øksnes kommune hvor du kan obsservere fyret og det yrende fuglelivet fra båten.

Vakre fyr

Fyrstasjoner i Norge og Vesterålen

Gjennom historien er det bygget til sammen over 200 bemannede fyrstasjoner i Norge, men det har aldri vært mer enn 154 vært i funksjon samtidig. Den teknologiske utvikling har gjort betjening ved fyrstasjonene overflødig og i dag er alle fyrstasjoner avbemannet. Drøyt 100 av de klassiske fyrstasjonene er likevel fortsatt i drift som navigasjonsinstallasjoner.

I Vesterålen har vi tre fyr. To av dem kan du gå besøke, Litløy Fyr på Litløy i Bø kommune og Andenes fyr i Andøy kommune. Det tredje ligger på øya Anda, der er det ikke lov å gå i land, men du kan få en guidet tur til fyret og se på det yrende fuglelivet der.

Litløy fyr

Litløy Fyr er det vestligste punktet du kan komme i Vesterålen. Midt uti havet kneiser fyret på ei øy som i dag kun er bebodd av fyreieren, Ellen Marie Hansteensen. I en liten, eksklusiv gjesteavdeling tar hun i mot gjester året rundt, for overnatting eller dagsbesøk. Les mer om Litløy fyr og muligheter for å besøke fyret.

Andenes fyr 

Ligger på Andenes og ble bygd i 1859 og automatisert og avfolket i 1978. Fyret har et tårn på 40 meter. Andenes fyr ligger som en del av bebyggelsen på Andenes, helt nede ved havna. Fyrtårnet er et av landets høyeste støpejernstårn. Resten av bebyggelsen som hører til fyret ligger litt bak fyret. Fyrvokterboligen og uthuset er solgt til privat eier. Det arrangeres guidede turer opp i fyret hver dag om sommeren.

Anda fyr

Anda Fyr ligger på den lille øya Anda, i Øksnes kommune. Fyret ble bygd i årene1931-33 og tent første gang høsten 1932. Det ble automatisert og avfolket i 1987. Fyret var den siste bemannede fyrstasjonen som ble opprettet i Norge.

Anda er et viktig hekkeområde for lundefugl. I tillegg hekker også krykkje, alke, toppskarv, gråmåke, svartbak og teist på Anda. Det er også en stor selkoloni ved øya. For noen år siden ble til og med en elg observert svømmende langt til havs ved Anda fyr. Anda er vernet som naturreservat. Det er IKKE lov til å gå iland her, men man kan observere fyret og dyr- og fuglelivet fra båt. 

Litløy Fyr
bilder.nornet.no
Museum nord
bilder.nornet.no
Seasafari Øksnes
bilder.bilder.no

Relaterte artikler