Skulpturlandskap

Utgangspunktet for Skulpturlandskap Nordland er tanken om at et kunstverk med sitt nærvær skaper sitt eget sted. Skulpturen synliggjør også sine omgivelser, slik at stedet får en ny dimensjon. Den dialog som oppstår mellom kunstverket og betrakteren vil vise til forskjellige måter å forstå eller fortolke kunst på.

Skulpturlandskap Nordland

Skulpturlandskap Nordland er en internasjonal kunstsamling som omfatter 36 kunstverk i 35 kommuner, med 35 inviterte kunstnere fra 18 land. Kunstnerne i Skulpturlandskap Nordland har utformet sitt verk etter besøk i den kommunen de fikk tildelt. Gjennom det møtet som fant sted, idet kunstneren gjorde seg kjent med så vel naturen som kulturen, presenterte han/hun en skisse til et verk plassert på et bestemt sted i kommunen. Disse møtene mellom stedet og kunstneren er grunnlaget for det møtet alle besøkere kan ta del i når de besøker kunstverkene i denne samlingen.

Et kunstgalleri uten vegger og tak – og med en grunnflate på 40.000 kvadratkilometer.

I Vesterålen har vi 6 skulpturer og også et eget utendørs galleri med foto av alle skulpturene i hele Skulpturlandskap Nordland.

Andøy

Øymuseet huser en samling av gjenstander kunstneren fant på Andøya i august 1992. Samlingen blir stilt ut i en gammel garasje ved Polarmuseet på Andenes.

Raffael Rheinsbergs kunst er blitt beskrevet som en "hverdagens arkeologi". Han viser oss de tingene vi bruker i arbeid og fritid, og holder dermed opp et speil som forteller oss hvordan vi lever.

Tilgjengelighet: Andenes sentrum. Øymuseet er en del av Polarmuseet.

Det har vært sagt at myter er som usynlige tråder som vever samfunnet sammen. Samtidig er de fortellinger som forsiktig hjelper oss til å forstå den situasjonen vi lever i. Killi Olsens skulptur, Mannen fra havet, gjenspeiler begge disse definisjonene av myte, samtidig som den skaper en ny myte. Vi er i ferd med å spinne en historie om en mann som har forlatt havet og nå står på fast grunn. I hånden holder han en obelisk-formet krystall, som et offer - har kunstneren hevdet - til sitt tidligere bosted.

Plasseringen av skulpturen nær fjorden understreker mannens hyllest til sjøen. Man kan se lokalmiljøet og bebyggelsen i bakgrunnen. Stedets materialiserte hukommelse finner man i det lokale museet som ligger i nærheten av skulpturen. Myte og erindring, de gitte og de skapte livsbetingelsene møtes her.

Tilgjengelighet: Ved Vinjesjøen. Følg skilting til Bø bygdemuseum, her finner du også utendørsgalleriet.  Ca. 400m å gå fra parkeringsplass til skulpturen.

Hadsel:

Formen på denne skulpturen kommer fra hus man gjerne ser på barnetegninger. Dager og netter uttrykt gjennom disse to granitthusene, det ene i mørk og det andre i lys granitt, som er plassert i et landskap preget av fjorden og bygningene på den andre siden av den. Skulpturens husform refererer også til tanker om ute og inne, interiør og eksteriør, det trygge og det truende, natur og kultur.

Lysets spill på disse steinflater, sett sammen med speilingen av husene i fjordens vannflate, skaper en stadig vekslende scene, hvor betrakteren kan reflektere over såvel skulpturens betydning som seg selv i det han eller hun får øye på skulpturen.

Tilgjengelighet: Skulpturen ligger på Børøya, på motsatt siden av Stokmarknes sentrum. Sti fra parkeringsplass ved bru.

Sortland

Skulpturen Havsøye består av to hovedformer: En båt og et hus. De avspeiler menneskets grunnleggende behov, og symbolene er kjent over hele verden. Huset støtter seg på båten, og i midten av båten er det en diamantformet åpning. Dette vinduet åpner for og rammer inn den vakre utsikten over mot den andre siden av fjorden.

Gudmundsson kunst viser oss hvor nært det poetiske ligger hverdagens ting, det vi ser, tenker, og måten vi forstår det på. Hans visuelle poesi er ikke livsfjern, den ber oss om å se tingene fra en annen kant.

Tilgjengelighet: Skulpturen ligger lett tilgjengelig på moloen i Sortland sentrum.

Øksnes

Inghild Karlsens todelte skulptur med dens skiftende betydninger kan plasseres i forhold til flere referanserammer. Den visuelle formen er tatt fra hverdagslivet, og har tatt utgangspunkt i gatelyktene som brukes i området.

Skulpturene er plassert to ulike steder - den ene i sentrum av kommunen, i en liten park der lyktestolpen kaster sin skygge på marken omkring. Den andre er i et område som ligner verdens endepunkt, fiskeværet Nyksund.

Tilgjengelighet: Skulpturene ligger på to forskjellige steder, i sentrum av tettstedene Myre og Nyksund.

Tekst gjengitt med tillatelse fra Skulpturlandskap Nordland, Nordland Fylkeskommune.

Øystein Lunde Ingvaldsen
Friluftsgalleriet i Bø
Øystein Lunde Ingvaldsen
Mannen Fra Havet
Kjetil Paulsen
Dager og Netter