Tilrettelagt reiseliv for alle

Vesterålen skal være for alle. Vi ønsker å være en inkluderende og tilgjengelig destinasjon. Vi har over lengre tid sett behov for tilrettelegging og tilgjengelighet for eldre, barnefamilier og personer med ulike funksjonshemminger og tilretteleggingsbehov, men har manglet kunnskap om hvordan dette best kan gjøres. Resultatet ble vår deltagelse i prosjektet "Inkluderende reiseliv", som skal gjennomføres i 2021 - 2024

Inkluderende reisemål

Vi ønsker å bli best på tilrettelegging av reiselivet, slik at alle som har reiselyst skal ha mulighet til å velge oss som reisemål. Vi ønsker å gjøre dette gjennom å kunne tilby deg reise- og fritidsopplevelser, uansett begrensninger. Ansatte i mange reiselivsbedrifter er imøtekommende og prøver å legge best mulig til rette når de har blitt gjort oppmerksomme på gjestenes behov og utfordringer.

Vi utarbeider for tiden en oversikt over hva slags utfordringer og behov som kan oppstå og gjør en kartlegging hos våre medlemsbedrifter. Men for oss er det svært viktig at du som bruker også gir oss tilbakemelding på dine ønsker og behov, og hvordan du opplever Vesterålen. Send oss gjerne en epost med dine synspunkter.

Gjester med spesiell behov

Det er viktig at omgivelsene er tilrettelagt slik at flest mulig mennesker kan delta i samfunnslivet. Det gjelder også på reiser, destinasjoner og aktiviteter. Stadig flere reiselivsbedrifter tilrettelegger ut over universell utforming og ønsker å inkludere alle, uansett funksjonsnivå.

Det kan være vanskelig å finne frem i en jungel av gode opplevelser, den rette opplevelsen for deg og dine behov. Mange aktiviteter glemmer å henvise til hvordan de har tilpasset aktivitetene de ulike utfordringer som mange tilreisende kan ha. I Visit Vesterålen har vi en god oversikt over hvilke bedrifter og opplevelser som jobber for god tilrettelegging. Ta gjerne kontakt med oss slik at vi kan hjelpe deg med å planlegge din reise til Vesterålen og komme med gode tips til hva du kan oppleve her hos oss. Send oss en epost eller ring oss på 76 11 14 80.

Les mer om prosjektet på nettsiden til Nordlandsforskning/Accesstour

Barbro Erdahl
Karin Marie Antonsen