Samisk kultur i Vesterålen

Samene er det eneste europeiske folk med status som urbefolkning. De bor i Russland, Finland, Sverige og Norge og utgjør i dag en befolkning på ca. 70 000 mennesker.

Samisk kultur

De fleste samer bor i Norge. I Vesterålen driver familien Inga reindrift og tar samtidig imot besøk. De er gjestfrie og byr på seg selv og sin kultur i møtet med gjester fra fjernt og nært.

Tidlig på 1800-tallet hadde Vesterålen to samiske folkegrupper – sjøsamer og reindriftssamer. Sjøsamene utgjorde omkring 95% av det samla antallet, men smelta seinere sammen med den norske folkegruppa. Reindriftsfamiliene kom til Vesterålen rundt år 1800. En av dem har holdt fast ved sin kultur og levemåte heilt til i dag. Den sjøsamiske bosetninga i regionen er svært gammel. Vi mangler arkeologiske undersøkinger som kan gi sikrene aldersfesting, men det dreier seg trolig om årtusener.

Familien Inga har sammenhengende drevet reindrift i 140 år i dette området, og presenterer dermed en solid historisk tradisjon fra deres reindrift i Vesterålen-området. Ekteparet og vertskapet, Laila og Arild Inga, er hjemmehørende i dette området, og har lange tradisjoner fra reindrift. Se også link til artikkel nederst på siden.

Relaterte artikler