Skredkort - gjør turen tryggere

Ferdsel i skredterreng krever at du kan håndtere skredproblemene. Her er skredkortet fra Varsom, som skal gjøre turen din tryggere.

Skredkort

1. Turplanlegging hjemme / før tur

Hvordan er skred- og værforholdene?*

Hvordan er værvarselet (sikt, vind, nedbør, temperatur)?
Hva er varselet faregrad (husk å justere graden underveis)?
Hva er gitt som skredproblem i varselet?
Hva er mest utsatt himmelretning og høyde over havet?
Marker kritiske punkter på kartet.

Hvordan er din turgruppe og terrenget?

Hva øker og reduserer risikoen ved skred?

Vær særlig forsiktig 1. finværsdag etter snøfall/mye snøfall og vind/mye vind

Flest fatale skredulykker skjer ved faregrad 3.
En av tre fatale skredulykker skjer ved faregrad 2.

*Sjekk skredvarsel på varsom.no.

2. Områdevurdering underveis

Lar turen seg gjennomføre?

Er sikten god?

Alarmtegn?

  • ferske skred, fersk fokksnø, nysnø, drønn, sprekker i snøen, temperaturstigning?

Skal faregraden justeres opp/ned?
Endring av egen guppe?
Andre grupper over / under dere?
Stopp ved kritiske punker og vurder.

3. Enkelthengvurdering underveis

Lar henget seg gå opp/kjøre/krysse/gå under?

Alarmtegn?
Klarer alle å ferdes disiplinert?
ersom skjred - hva er konsekvensene?
Finnes det trygge stoppesteder?

Husk alltid

Gruppesjekk - fungerer S/M, har alle spade og søkestang? ... ved turstart.

Kommunikasjon innad i gruppa ... opp og ned.

Orientering - hvilket terreng har du rundt deg?
(Terrengfeller, utløpssoner) ... opp og ned.

Utnytte gunstige terrengformer
(f. eks. rygger) ... opp og ned.

Avlastningsavstand - minimum 10 meter fra 30 grader og brattere ... på vei opp.

Standardavstand - 30 meter.
Én og én fra 35 grader og brattere
... på vei ned.