The Wild Atlantic Way – studietur Masterplan Strategiplan for Vesterålen

Vi har gleda oss lenge til å reise til Irland – noen få av oss for første gang. Bilder fra filmer viser et litt forblåst landskap har sine likhetstrekk fra deler av Vesterålen. Her har seks regioner i Irland slått seg sammen om et felles konsept – "The Wild Atlantic Way". Men det kunne like gjerne vært Vesterålen og våre 5 kommuner. 23. – 26. april i år reiste styringsgruppen for Reisemålsutvikling Vesterålen til Westport i Irland for å lære av måten "The Wild Atlantic Way" er bygget opp på og hvordan regionene samarbeider om dette unike konseptet.

Studietur
04.06.201813:08 Astrid Berthinussen

Deltakere i styringsgruppen består av representanter fra hver av kommunene i Vesterålen. I tillegg har vi Innovasjon Norge og Fylkeskommunen som observatører. Visit Vesterålen reiste til Irland med deler av sin styringsgruppe: Daniele Zanoni fra Andøy og Hvalsafari AS, Ingrid Lekven fra Bø og Hildreland, Robin Bolsøy fra Hadsel og Melbu Hotell, Tove Mette Bjørkmo som politisk leder av Visit Vesterålen, Laila Inga fra Sortland og Inga Sami Siida, Ssemjon Gelitz fra Øksnes og Holmvik Brygge, Hilde Hansen fra Øksnes kommune, Astrid Berthinussen og Kjetil Paulsen fra Visit Vesterålen – administrasjonen. Alle er vi enige om at det har vært en svært vellykket og lærerik studietur. The Wild Atlantic Way imponerte på flere områder. De har skapt et helhetlig konsept som veldig mange har tatt til seg og markedsfører seg under. En tydelig og gjenkjennbar profil som samtlige bedrifter der ligger langs denne ruten er bevisst på å bruke – gir en gjenkjennbar effekt for oss besøkende. Stoltheten over tilhøre et samhold – det å selge hverandre er tydelig. De er stolte av produktene sine, av hverandre og utviser et meget godt samarbeid bedriftene imellom.

For oss i Vesterålen var det spennende å se på hvordan The Wild Atlantic Way har jobben med konseptet, hvordan de har organisert seg og ikke minst hvordan samarbeidet mellom medlemsbedriftene fungerte. Vi ser at man har startet opp et konsept som har omhandlet bedrifter som i utgangspunktet ikke var en del av et samarbeid, men som naturlig har blitt implementert. Man har skapt et konsept som igjen har skapt arbeidsplasser. En bedrift har utviklet produkter som utvikler seg til å få et så stort marked at nye aktører kan komme på banen og starte opp like tilbud uten at man konkurrere hverandre ut. Dette er spesielt interessant for Vesterålen. Det å forstå at en konkurrent ikke er nødvendigvis det – men mer en partner som kan gi ekstra kunder og kanskje flere produkter.  

Stoltheten over ens kultur, møtet mellom de lokale og de tilreisende er viktig. Personlige møter er gjerne produkt i seg selv. Formidlingen må være ekte. Vi sitter igjen med nyttig kunnskap som vi selvsagt vil bruke videre i vår jobb med reisemålsutviklingen av Vesterålen. Så må vi ta med at de fikk EU-midler for å gjennomføre The Wild Atlantic Way (og mye av dette ble brukt på infrastruktur, slik vi forstod det) og har derfor kanskje ett litt annet utgangspunkt enn oss.

Mer info om program og faglig innhold

, click to open in lightbox
, click to open in lightbox
, click to open in lightbox
, click to open in lightbox