Toalett-løsninger

Sanitær-prosjektet i Vesterålen er et samarbeidsprosjekt hvor Reno-Vest, kommunene og Visit Vesterålen jobber sammen om å legge til rette for gode sanitærløsninger i alle kommuner for både lokale og besøkende.

Tilrettelegging og infrastruktur
12.03.202113:21 Astrid Berthinussen

Sanitærprosjektet har utspring fra arbeidet med Masterplanen, og regionens strategi om en bærekraftig utvikling av Vesterålen som reisemål. Med et stadig økende antall besøkende og lokale som reiser rundt i Vesterålen, har det oppstått et økende behov for en god tilrettelegging av sanintæranlegg. 

Hovedmål:
Etablere varige og tilpassede santiær- og avfallsløsninger minimum 10-12 steder i regionen som skal stå klar i perioden 2022-2025.

Delmål:

 • Sommeren 2022: En sanitærløsning og én avfallsløsning skal være på plass i hver kommune
 • Sommeren 2023: Parkeringsplasser skal være på plass i prioriterte pressområder
 • Sommeren 2024: En sanitærløsning og to avfallsløsninger skal være på plass i hver kommune
 • Vinter 2024: Totalt 5 bobiltømmeplasser skal være på plass i Vesterålen

Arbeidet har bestått i

 • å innhente kunnskap ved å kartlegge behov, lære av erfaringer fra andre pressområder. Det har vært avholdt en workshop med driftsansatte i Reno-Vest som har delt av sin erfaring fra å jobbe med selve driftsoppdraget.
 • å bestemme type/utforming ved å finne en bærekraftig modell for drift, inntekstpotensial. 
 • dialog med utviklingsaktører og kartlegge finansieringmodeller
 • anskaffelser: oppdraget skal ut på Doffin høsten 2021
 • velge løsning
 • bygge og levere fasiliteter

Reno-Vest er eier av prosjektet som er planlagt avsluttet ved årsslutt, og består av følgende Styringsgruppe:

 • Elise Gustavsen (Direktør Reno-Vest IKS) 

 • Hugo Jacobsen (Leder Vesterålen Regionråd)

 • Jarle Ragnar Meløy (Kommunedirektør Øksnes) 

 • Arne Svendsen (politisk Andøy) 

 • Daniel Sowe (næringssjef Hadsel)

 • Astrid Berthinussen (daglig leder i Visit Vesterålen) 

  Referansegruppe: 6 kommuner, SVV, Vesterålen Friluftsråd, Reno-Vest IKS, Egga Utvikling

Alf Oxem
, click to open in lightbox