Fiskeværet Nyksund

Nyksund ligger på yttersiden av Øksnes – med storhavet som nærmeste nabo. Et gammelt, nedlagt fiskevær som yrer av liv etter at reiselivsaktører har flyttet inn og tilbyr overnatting og restauranter i særklasse.

NYKSUND var rundt forrige århundreskifte et av de største fiskeværene i Vesterålen. I 1900 hadde stedet 127 fastboende, men under vinterfisket økte folketallet med flere hundre. Ett år var det 750 tilreisende som brukte Nyksund som utrorsvær for sine åpne nordlandsbåter. Men utviklinga mot større fiskebåter medførte at havna ble for trang og stedet ble gradvis fraflyttet. I 1973 ble skolen lagt ned, og to år etter forlot siste fastboende. Så godt som alle flyttet de til Myre, godt hjulpet av statlige fraflyttingsbidrag. 

Nyksund skiller seg fra andre fiskevær ved sin spesielle byggestil. Midt på 1980-tallet våknet spøkelsesbyen ute ved storhavet til nytt liv, først gjennom et internasjonalt ungdoms-prosjekt, deretter som følge av aktiv satsing på kultur- og reiselivsaktiviteter. I dag har stedet mange fastboende som driver kunstgalleri, overnattingsbedrifter, restaurant og kafé samt sjøbaserte aktiviteter.

Siste del av veien til Nyksund er en opplevelse i seg selv, der den snirkler seg fram med loddrette fjell på ene sida og storhavet på den andre. For øvrig representerer den gamle grusveien ei tidslinje med be-varte spor etter mennesker helt tilbake til jernalderen. Langs den 9 km lange veien kan du oppleve fiskehesjene ved Huldersteinen, samegraver i Kråknesura, minnestøtta over den lokale redningskjempen Torstein Reinholdtsen samt tufter og graver på Skåltofta og Rødneset. 

bilder.nornet.no
Kristina Bieda