L

Har du spørsmål?

send mail til 
turistinfo@vestreg.no,
eller ring tlf 
+47 76 11 14 80

w

Fiske

Utenfor Vesterålen finnes noen av landets rikeste fiskefelt, som Vesterålsbankene. Fiskeværene er i seg selv verdt et besøk enten det er gamle nedlagte fiskevær med sjel eller moderne fiskerihavner med et yrende båtliv.

Fiskelykke
09.04.201513:26 Tore Olsen

Mange ønsker å besøke Vesterålen nettopp på grunn av de gode fiskemulighetene. I Vesterålen tilbys guidede turer og flere av reiselivsanleggene tilbyr utleie av båter. Det er også mange gode fiskeplasser fra land. De vanligste fiskeslagene er torsk, sei, hyse og uer, men det er også gode muligheter for å fange laks og sjøørret eller dra storkveita. 

Det er lovfestet at barn og unge under 16 år har rett til -gratis fiskekort for fiske etter innlandsfisk i perioden fra 1. januar til 20. august. Fiskerettighetene i elver og vann tilhører grunneier og fiske kan bare utøves med tillatelse fra grunneier (f.eks. kjøp av fiskekort). Ved fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i vassdrag skal det i tillegg betales fiskeavgift til Staten.

Bjørn Eide
Bjørn Eide
Marten Bril