L

Har du spørsmål?

send mail til 
turistinfo@vestreg.no,
eller ring tlf 
+47 76 11 14 80

w

Hval- og natursafari

Vesterålen består av hundrevis av store og små øyer som danner en fantastisk skjærgård. Ingen steder i verden går Golfstrømmen så nært land som i Vesterålen. Takket være de varme og næringsrike havstrømmene byr Vesterålen om sommeren på et yrende fugleliv og en sjelden variert flora.

Hval- og natursafari
08.04.201515:21 Tore Olsen

Hvalsafari

De store spermasetthvalene ser du utenfor kysten av Vesterålen. Møtet med de store dyrene på en av våre hvalsafarier er et minne for livet. Vesterålen ligger nært kontinentalsokkelen, hvor havet er næringsrikt og hvalen beiter. Dette gjør området til et perfekt utgangspunkt for hvalsafari. Her kan du oppleve noen av verdens største sjøpattedyr på nært hold. I Øksnes kan du dra på hvalsafari fra Stø. Arctic Whale Tours tilbyr fugl-, sel- og hvalsafari på samme tur. Når båten går ut mot Bleiksegga hvor de store spermhvalene beiter, passeres Anda fyr, hvor tusenvis av lundefugl hekker. Her finner du også sel.

Lundefugl, sel og havørn

Lundefuglen er ca 29-31 cm. Den legger kun ett egg, ved god tilgang på mat kan de en sjelden gang legge to egg. De er gode dykkere og kan gå ned til ca. 40 meters dyp for å finne mat. 

Steinkobbe (sel) er litt under 2 meter lang og kan veie opp til 170 kg (hunner). Steinkobben er veldig vanlig her hos oss, den er et sosialt dyr som lever i kolonier - late dager på skjær eller strender.

Havørn kan bli opp til 91 cm lang og voksne hunner kan ha et vingespenn på opptil 240 cm. Ørna kan bli 50 år gammel. Den lever av fisk og sjøfugl.

Seasafari Øksnes kan ta deg med på en tur på havet i RIB. Tilbudene er mange; fiske, oppleve nordlyset, se havørn og steinkobbe, rafting, eller bare nyte naturen fra sjøsiden.

Marten Bril
Marten Bril
Marten Bril