L

Har du spørsmål?

send mail til 
turistinfo@vestreg.no,
eller ring tlf 
+47 76 11 14 80

w

Øksnes

Øksnes (nordsamisk: Ikšnášši) er en kommune i Vesterålen. Den har grense mot kommunene Sortland i sør og Bø i sørvest. Den viktigste næringsveien i kommunen er fiskeri og fiskeindustri, som utgjør 38% av sysselsettinga. Øksnes har 4546 innbyggere (pr 31.12.201), hvorav kommunesenteret Myre har 2850.
Øksnes kommune har fått navn fra stedet Øksnes, som ligger på sørsiden av Skogsøya. Der ligger Øksnes kirke.

22.10.201412:15 visitvesteralen.no

Øksnes kommune dekkes hovedsakelig av gammelt arkeisk grunnfjell av inntil 2 500 millioner års alder, bestående for det meste av båndgneis og migmatitt. 

Andre tettsteder i Øksnes: Alsvåg, Barkestad, Breidstrand, Nyksund, Strengelvåg og Stø.

Attraksjonene er mange i Øksnes. Det fraflyttede fiskeværet Nyksund er et yndet mål for turister fra hele verden, og fra det levende fiskeværet Stø kan du dra ut på fugl-, sel- og hvalsafari. Den kjente vandreruta Dronningruta går mellom fiskeværene Stø og Nyksund. Her har du også mulighet til å fraktes med RIB ene veien.Reservatet Anda Fyr ligger i Øksnes og er kjent for tusenvis av lundefugler. 

Øksnes vestbygd er en perle og består av flere småøyer. Her går det rutebåt fra Myre og Skjelbogen. 

NYKSUND var rundt forrige århundreskifte et av de største fiskeværene i Vesterålen. I 1900 hadde stedet 127 fastboende, men under vinterfisket økte folketallet med flere hundre. Ett år var det 750 tilrei-sende som brukte Nyksund som utrorsvær for sine åpne nordlandsbåter. Men utviklinga mot større fiskebåter medførte at havna ble for trang og stedet ble gradvis fraflyttet. I 1973 ble skolen lagt ned, og to år etter forlot siste fastboende. Så godt som alle flyttet de til Myre, godt hjulpet av statlige fraflyttingsbidrag.  

Nyksund skiller seg fra andre fiskevær ved sin spesielle byggestil. Midt på 1980-tallet våknet spøkelsesbyen ute ved storhavet til nytt liv, først gjennom et internasjonalt ungdoms-prosjekt, deretter som følge av aktiv satsing på kultur- og reiselivsaktiviteter. I dag har stedet mange fastboende som driver kunstgalleri, overnattingsbedrifter, restaurant og kafé samt sjøbaserte aktiviteter.

Siste del av veien til Nyksund er en opplevelse i seg selv, der den snirkler seg fram med loddrette fjell på ene sida og storhavet på den andre. For øvrig representerer den gamle grusveien ei tidslinje med be-varte spor etter mennesker helt tilbake til jernalderen. Langs den 9 km lange veien kan du oppleve fiskehesjene ved Huldersteinen, samegraver i Kråknesura, minnestøtta over den lokale redningskjempen Torstein Reinholdtsen samt tufter og graver på Skåltofta og Rødneset. 

Alf Oxem
bilder.nornet.no
Bjørn Eide