L

Har du spørsmål?

send mail til 
turistinfo@vestreg.no,
eller ring tlf 
+47 76 11 14 80

w

Viktig informasjon om Korona

korona informasjon
13.03.202008:46 Astrid Berthinussen

Koronavirus (COVID-19) informasjon til reisende

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttets nye råd for fritidsreiser vil være klare 15. mai og tre i kraft fra 1. juni.

Dagens råd om å redusere fritidsreiser gjelder frem til 1. juni, og Folkehelseinstituttet oppfordrer til å planlegge reisene slik at du ikke bidrar til smittespredning mellom steder. Ved fritidsreiser er det ekstra viktig å holde seg til de generelle rådene.

Det er likevel et godt råd å unngå rundreiser, og å planlegge reiser med tanke på å unngå smittespredning mellom steder. Reiser til hytte hvor du stort sett er sammen med egne familiemedlemmer eller andre du allerede ville vært i kontakt med på hjemstedet, utgjør således mindre fare for smittespredning.

Ved fritidsreiser er det ekstra viktig å holde seg til de generelle rådene:

  • Syk personer bør ikke gjennomføre fritidsreiser, heller ikke til hytta. Personer som blir syk på reisen bør dra hjem dersom tilstanden tillater det.
  • Personer som er i hjemmekarantene skal ikke reise. Det er gitt unntak fra dette for personer uten symptomer som kan oppholde seg på hytte for å unngå nær kontakt med et covid-19-sykt hustandsmedlem.
  • Ikke foreta reiser eller aktiviteter som gir økt risiko for behov for redningstjenesten eller helsetjenesten.
  • Sørg for å overholde helsemyndighetenes oppfordring om minst 1 meters avstand til andre. Vær i størst mulig grad bare sammen med dem du er sammen med til vanlig og er på reise med.
  • Unngå trengsel i butikker som er dimensjonert for færre mennesker. Ta om nødvendig med det du trenger hjemmefra.
  • Enkelte kommuner har lokale restriksjoner eller råd. Sjekk nettsiden til kommunen du skal reise til. Du bør ikke belaste kommunen med å ta kontakt med dem for å sjekke dette ut, eller be om unntak hvis kommunen har lokale restriksjoner eller råd, men forholde deg til disse.
  • Håndhygiene og Hostevaner: Vask hendene ofte og grundig med såpe og vann, særlig etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, før tilbereding av mat, før måltider, etter kontakt med dyr og ellers ved synlig skitne hender. Det anbefales å vaske hendene når man kommer hjem etter å ha vært ute blant folk. Hånddesinfeksjonsmiddel/håndsprit (70 prosent alkohol) virker mot koronaviruset og er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Hvis hendene er synlig skitne eller våte, har hånddesinfeksjon redusert effekt. Da bør hendene i stedet rengjøres med såpe og vann. Unngå å hoste eller nyse direkte på andre. Tilstreb å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå), eller i albuekroken dersom du ikke har papirtørkle tilgjengelig.

Oppdatert informasjon og råd om tiltak ved reiser finner du på Folkehelseinstituttet og på Helse Norges nettsider.Unngå utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige. Norske myndigheter fraråder fra 14. mars 2020 reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reisende bør følge med på Utenriksdepartementets reiseinformasjon og nyheter, da rådene kan endre seg raskt.

Informasjon om reiser og koronavirus (Utenriksdepartementet)

Grensene er stengt for utlendinger uten oppholds- eller arbeidstillatelse. De vil bli bortvist fra grensen med hjemmel i smittevernloven. Alle norske borgere og personer som bor eller arbeider i Norge, slipper fortsatt inn i landet, inkludert EØS-borgere og deres familiemedlemmer som er bosatt eller arbeider i Norge. Det er innført midlertidig inn- og utreisekontroll på indre Schengen-grense.

Tiltak i Vesterålen

 De fleste spisesteder, attraksjoner, opplevelsessentre og overnattingssteder åpner løpende fram mot sommeren.

Det er ingen stenginger på kollektivnettet, men redusert rutetilbud kan forekomme.  Gitt de raske endringene, oppfordrer vi alle til å sjekke nettstedene til enkeltattraksjoner, bedrifter og arrangører for oppdatert informasjon i tiden fremover.

Visit Vesterålen har stengt den regionale turistinformasjonen midlertidig. Vi er tilgjengelig på telefon og epost:

Telefon: (+47) 76 11 14 80
E-post: turistinfo@vestreg.no
Facebook: facebook.com/visitvesteralen

Oppdatert informasjon fra Helsedirektoratet:

https://www.fhi.no/

PLAKATER OG INFORMASJONSMATERIELL FRA HELSEDIREKTORATET