Viktig informasjon om Korona

korona informasjon
13.03.202008:46 Astrid Berthinussen

Koronavirus (COVID-19) informasjon til reisende

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttets råd for fritidsreiser oppdateres nå minst hver 14. dag. Oppdatert informasjon finner du her.

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen finner du her.

For eventuelle lokale tiltak i Vesterålen, se kommunenes nettsider:

Andøy

Bø i Vesterålen

Hadsel

Lødingen

Sortland

Øksnes

Tiltak i Vesterålen

Det er ingen stenginger på kollektivnettet, men redusert rutetilbud kan forekomme.  Gitt de raske endringene, oppfordrer vi alle til å sjekke nettstedene til enkeltattraksjoner, bedrifter og arrangører for oppdatert informasjon i tiden fremover.

Turistinformasjonen - begrensninger kan forekomme

Visit Vesterålen har åpnet den regionale turistinformasjonen men begrensninger kan forekomme gitt de raske endringene som kan komme. Annonseres ved oppslag på inngangsdør.

Vi er også tilgjengelig på telefon og epost:

Telefon: (+47) 76 11 14 80
E-post: turistinfo@vestreg.no
Facebook: facebook.com/visitvesteralen

Håndhygiene og Hostevaner: Vask hendene ofte og grundig med såpe og vann, særlig etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, før tilbereding av mat, før måltider, etter kontakt med dyr og ellers ved synlig skitne hender. Det anbefales å vaske hendene når man kommer hjem etter å ha vært ute blant folk. Hånddesinfeksjonsmiddel/håndsprit (70 prosent alkohol) virker mot koronaviruset og er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Hvis hendene er synlig skitne eller våte, har hånddesinfeksjon redusert effekt. Da bør hendene i stedet rengjøres med såpe og vann. Unngå å hoste eller nyse direkte på andre. Tilstreb å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå), eller i albuekroken dersom du ikke har papirtørkle tilgjengelig.

Informasjon om utenlandsreiser og koronavirus (Utenriksdepartementet)