Vinter i Vesterålen

Fantastiske naturlandskaper, rikt kulturliv og blomstrende kystsamfunn, hval og dyreliv, lokal mat, vandring hele året og mye mer.

Tor Yngve Andreassen