Myre - et moderne fiskevær

Myre er ei spennende og livskraftig fiskerihavn hvor innovasjon, utvikling, folkeliv og kystkultur ikke er iscenesatt, men er en autentisk opplevelse og en helt naturlig del av den handlekraftige befolkningas dagligliv.

Moderne fiskerihavn med kontinuerlig og breispektra innovasjon

Havna i Myre er i dag ei av Norges største og mest moderne fiskerihavner. Utviklinga av Myre startet for alvor etter 2. Verdenskrig. Parallelt med at fiskevær som Nyksund og Sørsand ble fraflytta fikk Myre ei oppblomstring som var politisk villet: Her skulle det etableres et sted for industrialisering og effektivisering av fiskerinæringa, og her skulle urbanisering og velferdsutvikling beredes for det 21. århundre.

I mange år lå Myre i skyggen av andre fiskevær i kommunen. At stedet langt tilbake i tid hadde bosetning viser arkeologiske funn, blant annet utgraving av kvinnegrava fra eldre jernalder på Sommarøyholmen i forkant av bygging av bedriften BIOMAR. Historiske kilder forteller også om at stedet hadde jektebruk. Havna var god, men veien ut til de rike fiskefeltene var for lang til å gjøre Myre attraktiv i tida da muskelkraft og vind måtte til for å få båtene på fiskefeltet. Noen tiår etter motorisering av fiskeflåten utviklet ting seg raskt. Store havgående båter skulle skaffe råstoff til industrien, og planer om moderne fabrikk med arbeidsplasser på land for både kvinner og menn begynte å ta form. Slik ble etterkrigsværet og industristedet Myre bygd i en hektisk periode på ca 15. år:

  • 1948 – Fiskeribedriften Oluf Klo flytter fra Nyksund og etableres på Myre
  • 1952 – Planleggingsstart for A/L Øksnes-Langenes Fryseri og Kjøleanlegg
  • 1955 – A/L Øksnes – Langenes er ferdig bygget
  • 1955 - Vei mellom Myre og Alsvåg er ferdig
  • 1957 – Veien mellom Myre og Sortland sto ferdig
  • På slutten av 1950-tallet var Fiskemelfabrikken «Mølla» etablert, 90 menn og kvinner hadde fått jobb på «Fryseriet», og tilflyttingen av folk til Myre var stor.
  • 1960 – Trålerrederiet Øksnesfisk ble etablert
  • 1964 – Kommunene Øksnes og Langenes ble sammenslått, og Myre ble administrasjonssenter

I årene etter har den moderne fiskerihavna utviklet seg i takt med tiden. Riktig nok har det vært nedturer, som for eksempel konkursen av hjørnesteinsbedriften AS Myregruppen i 2002. Myre har i dag flere toppmoderne fiskerimottak, tranfabrikken Vesterålen marine Olje AS, forfabrikken BIOMAR, verksteder, Redskapsfabrikk, en rekke servictiltak og en fiskeflåte med lokalt eierskap som har mestret omstrukturering. I tillegg har en rekke mindre foretak etablert seg i kjølvannet av de store bedriftene. Under skreisesongen fra januar til april er Myre en svært populær havn også for fremmedbåter. Mer enn 300 arbeidstakere fra Europa er nødvendig arbeidskraft i disse måneden for at fiskeindustrien skal gå effektivt og godt. Øksnes Kystlag og Øksnes Historielag ivaretar kystkultur og fiskerihistorie, og i den årlige Skreifestivalen hylles skreien med kunst, mat- og kystkultur i ulike former. De siste årene er det ilandført fisk nok på Myre til å mette hele befolkningen i New York med fiskemiddager hele 9 dager, eller hele befolkningen i Oslo kommune med middag i mer enn 260 dager.

Tekst: Hilde Hansen - Tekstbutikken