L

Har du spørsmål?

send mail til 
turistinfo@vestreg.no,
eller ring tlf 
+47 76 11 14 80

w

Masterplan for reiseliv

Visit Vesterålen jobber med masterplan fase 2 - men hva er egentlig en masterplan, hva har det å si for Vesterålen?

Reisemålsutvikling
05.01.201818:57 Astrid Berthinussen

Masterplan for reiseliv er et felles strategidokument for regionen. Vi skal trekke frem Vesterålens satsningsområder. Prosessen med masterplan er ikke en offentlig plan, men et verktøy for offentlig-privat samhandling som skal forankres BÅDE i det politiske planverket og i næringas egne strategier.

Masterplan gjennomføres i 3 faser; en forstudie, en strategiprosess og gjennomføring.

KORT HISTORIKK:

I 2012 vedtok fagutvalg for reiseliv at det skulle settes i gang en prosess med masterplan for Vesterålen, og det ble i 2013 avsluttet en forstudie, fase 1. Man vurderte det slik i 2013 at regionen ikke var klar for å gå videre med fase 2, men heller satse på enkelt-prosjekter.

I 2016 ble Masterplan på nytt vurdert og det kommer et vedtak på gjennomføring av både fase 2 og fase 3. I mai 2017 gjennomføres en workshop i Vesterålen reiselivs fagutvalg hvor man reviderer fase 1. Det er et ønske om å starte fase 2 i løpet av 2017.

DE FORSKJELLIGE FASENE:

FASE 1: FORSTUDIEN

Forstudien er en situasjonsanalyse hvor vi avklarer forutsetningene for fase 2. Hvor er Vesterålen i dag.

FASE 2: STRATEGIARBEID

Fase 2 er en helhetlig strategi hvor vi ser på faglige vurderinger, lokale prosesser. Vi lager mål, strategier og prioriterer tiltak og vi forankrer eierskap. 
Hovedaktiviteter for fase 2:

  • Kartlegge behov og reisemønster - analyse - strategi - tjenestedesigner
  • Legge ambisjonsnivået for utviklingen
  • Konseptualisring og sesongutvikling (hvordan produktutvikle)
  • Steds- og attraksjonsutvikling
  • Infrastruktur, tilgjengelighet og kommunikasjoner (fly, vei, båt, turistveg)
  • Bedriftsutvikling, nettverk og kompetanse (profesjonalisering)
  • Inspirasjon og kompetanseheving (studietur)
FASE 3: FRA ORD TIL HANDLING
  • Forankre strategien
  • Bearbeide, finansiere og gjennomføre tiltakene

Her kan du laste ned Håndboka for reisemålsutvikling fra Innovasjon Norge, et av verktøyene under planprosessen, samt revidert Fase 1 for Vesterålen:

Marten Bril
Bjørn Eide