Hvalens hovedstad

I løpet av fase to av reisemålsstrategi-arbeidet ble konseptet Andenes som "Hvalens hovedstad" valgt som konsept under den strategiske satsingen WHALES AND WILDLIFE og skrevet inn i strategidokumentet som er vedtatt i kommunene. Målet er å skape en tydelig signatur av Andenes som det stedet du skal reise til for å oppleve hval og få kunnskap om dette fantastiske dyret.

Konseptutvikling
07.10.202013:42 Astrid Berthinussen

I arbeidet med å utvikle "Hvalens Hovedstad" tenkes det gjennomført forprosjekt og hovedprosjekt.

Forprosjektene tenkes gjennomført med  én oppstartworkshop, maks 2 arbeidsmøter og en avsluttende workshop. Det foregår mange tiltak ellers under masterplanarbeidet som linkes opp mot alle konseptene (samferdsel, kurs, sesongutvikling mm). Søknad om hovedprosjekt hvor man har handlingsplan som grunnlag er endel av forprosjektet. 

I november kjøres facebook-summit som del av samtlige konsepter. I januar kjøres et arbeidsseminar for vær- og sesong-uavhengige produkter som er felles for alle bedrifter, men som også er en del av forprosjektene.  

Vi oppdaterer informasjonen her underveis for når prosjektet starter opp og fremdrift.

oktober. 2021