Vandring på yttersiden

I løpet av fase to av reisemålsstrategi-arbeidet, ble det gjennomført flere møter med næringen i Bø. Her ble konseptet "Vandring på Yttersiden" valgt som konsept under den strategiske satsingen HIKERS PARADISE og skrevet inn i strategidokumentet som er vedtatt i kommunene.

Konsept
07.10.202013:41 Astrid Berthinussen

Som for alle konseptene planlegges det en oppstartsworkshop, inntil 2 arbeidsgruppemøter og en avsluttende workshop ila forprosjektet. 

I tillegg ligger vær- og sesonguavhengig produktutvikling som seminar/workshop, planlagt januar 2022 som en del av forprosjektet.

Vi kommer med oppdatert informasjon når vi er klar til å igangsette konseptet for Bø.

okt. 2021