Den blå kulturbyen

Hver kommune ble oppfordret til å velge ett prosjekt lokalt inn i reiselivsstrategien for å utvikle en signatur som skal være med på å løfte Vesterålen som reisemål. Sortland valgte "Den Blå Kulturbyen".

Konseptutvikling
07.10.202013:40 Astrid Berthinussen

I arbeidet med å utvikle "Den Blå Kulturbyen" tenkes det gjennomført forprosjekt og hovedprosjekt.

Forprosjektene tenkes gjennomført med  én oppstartworkshop, maks 2 arbeidsmøter og en avsluttende workshop. Det foregår mange tiltak ellers under masterplanarbeidet som linkes opp mot alle konseptene (samferdsel, kurs, sesongutvikling mm). Søknad om hovedprosjekt hvor man har handlingsplan som grunnlag er endel av forprosjektet. Målet er å avslutte forprosjektet våren 2022. Oppstartsworkshop gjennomføres i Kulturfabrikken 20. oktober.

I november kjøres facebook-summit som del av samtlige konsepter. I januar kjøres et arbeidsseminar for vær- og sesong-uavhengige produkter som er felles for alle bedrifter, men som også er en del av forprosjektene.  

Vi oppdaterer informasjonen her underveis i prosjektet.

oktober. 2021