Hurtigrutens fødested

Stokmarknes var stedet hvor Richard With fødte ideen om Hurtigruta for mer enn 120 år siden. MS Finnmarken fra 1956 står som et monument over Norges kysthistorie midt i sentrum av Hurtigrutens fødested, Stokmarknes.

Konseptutvikling
07.10.202013:38 Astrid Berthinussen

Som et ledd i reisemålsutviklingen arbeides det nå med å skape et innhold i konseptet "Hurtigrutas fødested". Sammen med kommunen, reiselivsnæringen, handelsnæring, lokale og interessenter skal det de neste årene skapes innhold og identitet i dette spennende konseptet. 

Første del av prosessen er et forprosjekt som startet opp høsten 2021 med en oppstartsworkshop i det nye Hurtigrutemuseet. Det var et veldig godt oppmøte og vi fikk spennende innspill som tas med videre i arbeidet. Både kommune, reiselivsnæring, handelsnæring, lokale og ungdomsrepresentant deltok på workshopen. 

Neste steg er første arbeidsgruppemøte hvor vi skal jobbe med både innspillene fra workshop og veien videre. Vi vil oppdatere informasjon her underveis i prosjektet.

oktober, 2021