Romskipet Aurora ved Andøya Space Center

Opplevelses- og læringssenteret Romskipet Aurora ble åpnet i 2014 på Andøya Space Center. Senteret er åpent hele året for alle typer besøkende; skoleklasser, kurs og konferanse og gjester fra inn- og utland. Vi er i gang med en spennende utbygging med nye arealer og nye tilbud fra februar 2020.

100% stilling
24.05.201910:04 Lisa Sollie

Vi har ledig 100 % stilling som seksjonsmedarbeider for Romskipet Aurora, med tiltredelse 01.10.2019.
Personen vi søker skal i hovedsak ha en aktiv rolle for den delen av driften som berører gjester fra inn- og utland, samt kurs og konferanser. Seksjonsmedarbeider vil arbeide tett med seksjonsleder i planlegging og videreutvikling av opplevelsessentret.
Les mer her
Søknadsfrist: 25.06.2019