L

Har du spørsmål?

send mail til 
turistinfo@vestreg.no,
eller ring tlf 
+47 76 11 14 80

w

Samisk kultur i Vesterålen

Samene er det eneste europeiske folk med status som urbefolkning. De bor i Russland, Finland, Sverige og Norge og utgjør i dag en befolkning på ca. 70 000 mennesker. De fleste samer bor i Norge.

Samisk kultur
20.06.201413:56 visitvesteralen.no

Tidlig på 1800-tallet hadde Vesterålen to samiske folkegrupper – sjøsamer og reindriftssamer. Sjøsamene utgjorde omkring 95% av det samla antallet, men smelta seinere sammen med den norske folkegruppa. Reindriftsfamiliene kom til Vesterålen rundt år 1800. En av dem har holdt fast ved sin kultur og levemåte heilt til i dag. Den sjøsamiske bosetninga i regionen er svært gammel. Vi mangler arkeologiske undersøkinger som kan gi sikrene aldersfesting, men det dreier seg trolig om årtusener.

Familien Inga har sammenhengende drevet reindrift i 140 år i dette området, og presenterer dermed en solid historisk tradisjon fra deres reindrift i Vesterålen-området. Ekteparet og vertskapet, Laila og Arild Inga, er hjemmehørende i dette området, og har lange tradisjoner fra reindrift. 

De skriftlige kildene til samisk førkristen religion ble til i en periode da samene var utsatt for et massivt press fra prester og misjonærer og fra storsamfunnet. Forandringene i kulturen i denne perioden, den læstadianske vekkelsen, Kautokeinoopprøret og Altasaken er viktige begivenheter i norske samers historie. 

Sledekjøring med rein er et annet vintertilbud som blir stadig mer populært. I det hele tatt har den samiske kulturen blitt en attraksjon også i Vesterålen. Om reinflokken er i området, blir de besøkende kjørt ut i terrenget på scooter. Her får man også prøve seg som lassokaster. Eller bli servert samisk tradisjonskost basert på reinkjøtt, rundt bålet i lávvoen, akkompagnert av en joik. For virkelig å prøve ut samiske tradisjoner, tilbys også overnatting i lávvo, på ei seng av bjørkeris og reinskinn. 

Inga Sami síida