Hvalartene i Vesterålen

Vesterålen har både tann- og bardehvaler. Vi har flere typer hvaler, under er nevnt de mest vanlige. I tillegg observeres småhval som nise og springer i regionen.

Informasjon

Spermasetthval (Physeter macrocephalus) 10–18 m, 40–60 tonn. Er den største av alle tannhvalene og lever opp til 80 år. Alle spermasetthvalene som finnes her er hanner; hunner og unger lever i mer tempererte farvann i Nord- og Midt-Atlanteren (50ºS - 40ºN). Disse hvalene er ofte sett om sommeren ved Bleikdypet. De beiter på blekksprut og fisk fra dype vann. Et fullvoksent individ kan spise så mye som 1 tonn mat på en dag. Hvalene dykker vanligvis til 500–700 meters dyp i deres jakt etter mat. De tilbringer ca 7 minutter på overflaten før de dykker igjen for ca. 20–35 minutter. Den maksimale tiden de kan være under vann er opp til to timer. Reproduksjon skjer veldig sakte. En hunn føder hvert 3–5 år.

Knølhval (Megaptera novaeangliae) kan bli opptil 18 meter lang og veie nesten 40 tonn. Er sett i grupper på 3–4 individer. Knølhvalen er i stand til å gjøre akrobatiske hopp opp av havet og den slår ofte i vannet med sine lange sveiver. Noe forskere tror at dette kan være en måte å kommunisere på. Knølhval er også kjent for deres «syngetalent». Disse høye lydene kan vare i opptil 20 minutter.

Spekkhugger (Orcinus orca) I Norge: Hann: 7 m og 4–5 tonn, Hunn: 5,5 m og 3 tonn. Dietten til spekkhuggeren er veldig variert og består for det meste av fisk som sild og makrell, men også torskefisker, blekksprut, fugler, seler og til og med andre hval kan være en del av menyen. I de siste årene, har sildens vandringsmønster endret seg og spekkhuggere blir sett i norske farvann året rundt.

Vågehval (Balaenoptera acutorostrata) 7–10 meter, 10 tonn. Vågehval er noen av de minste bardehvalene. De bruker bardene til å filtre krill, småfisk og enkelte blekkspruter. Vågehvalene er vanligvis sett enten alene eller i små grupper, men større samlinger av flere hval kan noen ganger skje rundt beiteområder. Paring anslås å skje om vinteren og hunnene kan føde hvert år. Det er trodd at ungene blir født om vinteren, etter en svangerskapstid på ca. 10 måneder. Akustiske data antyder at hunnene føder i mai i tropiske vann.

Grindhval (Globicephala melas) Hann: 6–6,5 meter, Hunn: 4–5,5 meter, 2 tonn. Hannens ryggfinne er større og mer bøyd. Grindhvalene lever i grupper på 10 til 20 individer, som er trodd å være til for hunnene og ungene, men det skjer ofte at man ser store grupper av flere hundre hval med en stor sosial bindekraft. Grindhvalen dykker for det meste mellom 30 og 60 meters dybde, men de kan gå så dypt som 600 meter. Grindhvalen spiser blekksprut, fisk og enkelte krepsdyr.

Marten Bril
Knølhval
Marten Bril
Vågehval
Marten Bril
Spekkhugger