Retningslinjer for hvalsafari

Hvalsafariaktørene i Nord-Norge er opptatt av dyre-velferd, og nye retningslinjer for hvalsafari ble utarbeidet i 2017.

Retningslinjer