Møysalen Nasjonalparksenter

Møysalen nasjonalpark som ligger på Hinnøya ble etablert i 2003. Parken domineres av fjellet Møysalen (1263,1 moh). En stor del av parken er høyfjellsområde og det er sannsynlig at noen av de vanskeligste toppene i eller nær parken aldri har hatt besøk.
Bygda 8414 Hennes ble tidlig valgt som nasjonalparkens forvaltningsknutepunkt.
Topptur til Møysalen med fjellfører har i lang tid vært «attåtnæring» i bygda, og den første registrerte tur skjedde allerede i 1903. Etter dette er besøkende med fører navneregistrert. Ved gjennomgang av de årlige gjestebøker finner vi bl.a. kjente fjellnavn som Arne Randers Heen og William Cecil Slingsby.

Fjelltur
04.07.201900:05 Lisa Sollie

Ca 1980 etablerte bygdefolket foreningen Møysaltur BA i den hensikt å utvikle topptur-tilbudet, og i 2005 ble dette arbeid videreført med etablering av Møysalen Nasjonalparksenter AS (MNS).
Fra selskapets senter organiserer det toppturer i sommersesongen. Andre aktiviterer er utleie til lokal butikk med lett kafetilbud, utleie til nasjonalparkforvalter samt drift av campingplass i havneområdet på 8414 Hennes.
Topptur til Møysalen tar om lag 10 timer, og er noe krevende pga varigheten. Det er imidlertid ingen klatretekniske utfordringer. Ut fra DNT,s rangering (1-5) betraktes tur til Møysalens topp til klasse 4.
Turene starter med informasjon, deretter båttransport inn Lonkanfjorden. Pga fjellene er det dårlig mobildekning og derav medbringes alltid satelittelefon. Sikringsutstyr
for passering av toppbreen ivaretas av fjellførerne så deltagerne medbringer kun sitt vanlige turutstyr og mat for 2+ pauser. Vannfylling kan foretas underveis. Det poengteres at fottøy med noe ankelstøtte er en viktig detalj!
Forhåndspåmelding for Møysaltur er nødvendig. post@moeysalen.no Dagen før tur foretas en siste vurdering av værforholdene, og kansellering av tur kan forekomme. I slike tilfeller blir alltid de påmeldte kontaktet.
I nærområdet med utgang fra senter/campingplass er det en rekke kortere turløyper, og Hennesheia er et populært område med utsikt til det meste av Vesterålen, Raftsundet og Lofotveggen.

Møysalveien 3295
8414 Hennes

Telefon: +47 974 60 889
E-post: post@moeysalen.no
Nettside: moeysalen.no

Møysalen Nasjonalparksenter
, click to open in lightbox
Møysalen Nasjonalparksenter
, click to open in lightbox
Møysalen Nasjonalparksenter
, click to open in lightbox