Nye regler for turistfiske i Norge

Fiskeridirektoratet har kommet med nye regler når det gjelder turistfiske i Norge, og som utenlandske turister må forholde seg til når de fisker i sjøen.

Fiskeregler

Regler for fiske i sjøen

  • Båttrafikk skal skje minst 20 meter fra festeanordninger og oppdrettsanlegg, og all ferdsel skal skje mer enn 100 meter fra oppdrettsanlegg når man fisker
  • Det er kun håndholdt redskap som kan benyttes under fiske
  • Det er ikke lov å fange fisk under minstemål. Les mer om minstemål her
  • Turistene har ikke lov å selge fisken videre
  • Turistene kan ikke delta på direkte fangst av kongekrabbe. Unntak; kvote til bedrifter som driver turistfiske i Finnmark
  • Jakt av kystsel kan på visse betingelser skje hvis man har godkjent skytterlisens, og dersom det skjer sammen med en norsk statsborger.

Utførsel av fisk

Kvoten for utførsel for gjester ved registrerte turistfiskevirksomheter er 20 kg, og for alle andre er kvoten satt til 10 kg. Dersom du ønsker å frakte mer fisk ut av landet, må du forlate Norge og komme tilbake etter minimum syv dager. Da kan du ta med «ny» kvote ut av landet igjen.

Dersom utførselskvoten på 20 kg benyttes og fisk skal fraktes ut av landet, skal turistfiskere dokumentere at fisket er i regi av en registrert turistfiskebedrift. Du trenger ikke dokumentasjon fra en registrert bedrift dersom du bare frakter inntil 10 kg med deg ut av landet.

Du kan ikke lenger ta med troféfisk i tillegg til kvoten.

Krav til dokumentasjon på utførsel av fisk

  • Legitimasjonsdokument eller faktura til person i reisefølge eller per person, må være navngitt
  • Turistfiskebedriftens navn, organisasjonsnummer og adresse, samt navn på personen som har fisket i regi av bedriften
  • Tidsrom for oppholdet, i tillegg til antall personer oppholdet gjelder for
  • En utskrift på hva hver enkelt turistfisker har rapportert til turistfiskebedriften at de har fisket som inneholder bedriftens identitet, hvem som har fisket og hvor mye som har blitt fisket

Det er personene som står oppført i dokumentene som må være med når fisken utføres av landet.

Registrering av turistfiskebedrift

Fangstrapportering er obligatorisk for turistfiskebedrifter og reglene gjelder for fem fiskearter; sei, torsk, steinbit, kveite og uer. Det er antall fisk som skal rapporteres. Bedriftene registrer til Fiskeridirektoratet mins én gang per måned.

Denne informasjonen er hentet fra Fiskeridirektoratet sine sider. Les mer her

Bjørn Eide