Isfiske

Det finnes mange fiskerike vann i Vesterålen, der ørret og røye er de dominante artene. Normalt er det mest i sommerhalvåret de besøkes; når kaffekjelen, steikepanna og bålkosen gir en ekstra dimensjon til begrepet friluftsliv. Men man skal heller ikke kimse av fasinasjonen ved å ta seg fram på ski, smøre på litt ekstra solkrem, bore et hull i isen, slippe ned pilken, åpne termosen med varm kakao og legge seg til rette på reinskinnet – i påvente av at det skal rykke i snøret. For mange er dette vinterens høydepunkt.

Informasjon om isfiske

Til nå har slike høytidsstunder vært forbeholdt de fastboende entusiastene av isfiske. For normalt har de tilreisende fisketuristene kommet på sommeren. Men noen har oppdaget at det kan være vel så spennende og attraktivt å jakte fiskelykka også vinterstid. Og da er Vesterålen vel egnet som reisemål. Her innbyr nemlig naturen og terrenget på et utall av muligheter, ettersom de fleste fjellvatnene er så nære og tilgjengelige. 

Det arrangeres for øvrig lokale isfiskekonkurranser flere steder i Vesterålen.

Hva er isfiske?

For å dra på isfiske trenger du isbor, pilkestang, lita haspelsnelle med 0,20 med mer snøre, pilker og maggot. I tillegg anbefales varme, vindtette klær og godt fottøy. Pluss isolerende underlag å sitte på. Det mest eksklusive sitte- eller liggeunderlag er reinskinn, men en god termarest er også utmerket. Noen foretrekker å kombinere med en lett campingstol. Varm drikke og niste er ikke bare viktig, men nærmest halve kosen ved isfiske.

Normalt skal man ikke drive isfiske på usikker is. Men skulle uhellet være ute, er det fornuftig å ha med ekstra klær, vanntett pakket. Et minimum av sikkerhetsutstyr bør være obligatorisk på alle isfisketurer – som ei bergingsline og et par ispigger. En ispigg er et håndtak med stålpigg. Den brukes for å få grep på ei glatt isflate, slik at man kan trekke seg opp etter å ha gått gjennom. Men viktig: det hjelper ikke å ha utstyret i sekken! Det skal henge rundt nakken eller være festet på jakken for at du lett får tak i det ved behov! Det kan og være både praktisk og nyttig å ta med pulk eller akebrett.

Sikker is

Hva er sikker is? Begrepet varierer alt etter vannets beliggenhet, form og dybde, og av tempe-ratur, nedbør, vind – og årstid. For som det heter i Nord-Norge: Om isen bærer rundt St. Hans, blir det sein vår.

Skal man ut på ny og ukjent is, bør man være forsiktig. Bor gjerne regelmessig kontrollhull utover for å sjekke tykkelsen på isen. Den kan nemlig variere på ulike steder på ett og samme vatn. 10 cm stålis er normalt trygg, mens snødekt is er vanskeligere å lese. Man må alltid være oppmerksom ved strømutsatte partier, som ved elvemunninger eller sund. Også steiner og vegetasjon som stikker opp, er utsatte steder. Og i området rundt demninger skal man være forsiktig. Er vatnet regulert, er det definitivt viktig å være observant. Ta kontakt med kjentfolk for å få isråd for ditt valgte vatn!

Ian Robins
Bård Meløe
Ragnhild Gundersen
Bård Meløe