Fiske og båtliv

I Vesterålen finnes noen av landets rikeste fiskefelt, som Vesterålsbankene. Fiskeværene er i seg selv verdt et besøk enten det er gamle nedlagte fiskevær med sjel eller moderne fiskerihavner med et yrende båtliv.

Fiske og båtliv

Dra stortorsken i de fiskerike farvannene langs kysten, eller prøv fiskelykken i sommer i et av de mange ferskvannene som ligger i Vesterålen.
Ta familien med på fisketur, opplev spenningen og kjenn adrenalinet bruse i det fisken hugger til.
Fiskeplasser er det mange av, om du står på berget langs sjøkanten, er i båt ute på fjordene og fiskefeltene, eller ved stille vann og vassdrag.
Vesterålen har også steder tilrettelagt for rullestolbrukere som ønsker å fiske i ferskvann.

Mange ønsker å besøke Vesterålen nettopp på grunn av de gode fiskemulighetene. I Vesterålen tilbys guidede turer og flere av reiselivsanleggene tilbyr utleie av båter. Det er også mange gode fiskeplasser fra land. De vanligste fiskeslagene er torsk, sei, hyse og uer. Det er også gode muligheter for å fange laks og sjøørret eller dra storkveita. 

Fiske i sjøen – (saltvann)
du kan fiske fra land i utmark
du kan fiske fra land i områder åpne for alminnelig ferdsel, for eksempel åpen kai eller offentlig molo
du kan fiske fra båt med garn, ruser og lignende, unntatt laks, sjøørret og sjørøye
du kan feste garn, ruser og lignende i land i utmark
du kan ikke fiske nærmere grensen elv/sjø enn 100 meter
Vær oppmerksom på at det gjelder flere regler for fiske i sjøen, blant annet om minstemål, følg link nedenfor.

Fiske i vann og elver – (ferskvann)
du kan fiske innlandsfisk fra båt og fra land i utmark hvis du har kjøpt fiskekort av grunneier. Barn under 16 år trenger ikke fiskekort
du kan fiske laks, sjøørret og sjørøye i vassdrag eller med faststående redskap i sjøen hvis du har betalt fiskeravgift og kjøpt fiskekort. Barn under 18 år betaler ikke fiskeravgift
du kan ikke fiske nærmere grensen elv/sjø enn 100 meter
I Vesterålen kan det være flere grunneiere rundt et fiskevann, spør gjerne på nærmeste bensinstasjon, sportsbutikk eller en fra lokalbefolkningen om hvor du får kjøpt fiskekort.

Gjør deg kjent med reglene for fritidsfiske her: Fiskedirektoratet
 

Marten Bril
Bjørn Eide