Ideen til Fem Fiskevær

Som et ledd i arbeidet med reisemålsstrategien "Bærekraftig vekst mot 2025", skal det arbeides med flere unike konsept-prosjekter som skal bidra til å styrke Vesterålen som et spennende og helårlig reisemål. Ett av disse konseptene er "Fem Fiskevær".

Prosjekt

Ideen til Fem Fiskevær ble løftet opp i arbeidet med å utvikle en felles reiselivsstrategi for Vesterålen allerede i 2017. Målet var å utvikle et konsept rundt de fem allerede eksisterende fiskeværene Tinden, Skipnes, Nyksund, Stø og Myre. Prosjektet skal bidra til både å utvikle gode reiselivsprodukter, men også å se på selve reisen mellom fiskeværene, tilgjengelighet og på hvordan man på en god måte skal formidle den spennende kystkultur-historien. Dette er et møte mellom gjesten, lokalbefolkningen og vår nordnorske kultur. I tillegg et møte med en moderne og innovativ kystkultur.

Konseptet er under utvikling, og vi skal gjennom sommeren 2022 gjennomføre bl.a en gjesteundersøkelse for å få innspill fra besøkende til vårt arbeid med å utvikle et godt produkt.

Kjetil Paulsen