L

Har du spørsmål?

send mail til 
turistinfo@vestreg.no,
eller ring tlf 
+47 76 11 14 80

w

Dykking i Vesterålen

For dykkere er Vesterålen et eldorado. Det er et aktivt dykkermiljø, og områdene er mange for flotte opplevelser under vann.

Dykking
04.12.201410:42 visitvesteralen.no

Vesterålen ligger nær nordgrensen for krepsdyrene krabbe og hummer, og på sjøbunnen finnes lekkerbiskener som haneskjell, O-skjell og andre muslinger i store mengder. Det kan også være morsomt å observere rognkjeksen svømme mellom tang og tare, like under tidevannssonen. Man skal heller ikke glemme interessante opplevelser som de tette tareskogene, bratte fjellsider tett bevokst av sjøanemoner, svamp og sjøpung, og fjelloverheng med den store «bløtkorallen» Dødningehånd. Tidevannsforskjellen i Vesterålen er ca. 2 m, og det er 5 1/2 time mellom flo og fjære. Strømretningen i fjorder og sund varierer med tidevannet.

Vebjørn karlsen