Tilrettelagt reiseliv

Et nytt forskningsprosjekt ledet av Nordlandsforskning skal hjelpe reiselivet i distriktet med å realisere potensialet som ligger i å gjøre destinasjonene mer tilgjengelig for alle.

Accesstour
04.10.202110:07 Kjetil Paulsen

Forskningsrådet har tildelt midler til Nordlandsforskning for gjennomføring av prosjektet: Accessibletourism for inclusion and value creation in rural areas (ACCESSTOUR).

Forskningsprosjekt som ledes av Nordlandsforskning skal hjelpe reiselivet i distriktet med å realisere potensialet som ligger i gjøre destinasjonene mer tilgjengelig for alle.

Les mer på nettsiden til nordlandsforskning.

Formålet til ACCESSTOUR er å øke kunnskapen om bærekraftige lokalsamfunn og naturbaserte reiselivsdestinasjoner.

Visit Vesterålen AS deltar i prosjekt ACCESSTOUR som betyr at vi vil ha fokus på tilrettelegging for alle. 

Det overordnede målet er å produsere kunnskap om hvordan man utvikler bærekraftig og tilgjengelige lokalsamfunn og naturbaserte reisemål, gjennom samarbeid med interessenter. Prosjektet vil bygge kunnskap, lage generiske modeller og metoder og kapasitet innenfor reiselivsnæringen og offentlig sektor med sikte på å øke tilgjengeligheten og verdien for både næringsliv, besøkende og lokale innbyggere med forskjellige funksjonshemninger, ved hjelp av et rammeverk for kundereiser.

Et reiseliv som er tilrettelagt for alle kan bidra til at nye målgrupper velger de tilrettelagte destinasjonene. Eksempler kan være seniorer, mennesker med nedsatte funksjonsevner og familier med små barn. Tilgjengelige opplevelser kan gi et større tilfang av gjester fra markeder som ligger nærmere destinasjonen. Kombinert med en sterkere orientering mot lokale-, regionale-, nasjonale- og nære utenlandsmarkeder, kan et mer tilgjengelig reiseliv både bidra til å redusere reiselivets karbonavtrykk og til bedre folkehelse, økt livskvalitet og dermed økt bolyst for lokalbefolkningen.

Studien vil foregå i perioden 2021-2024 i de 4 regionene Lofoten, Vesterålen, Valdres og Telemark, alle naturbaserte og landlige turistmål dominert av mindre reiselivsbedrifter.