Reiseliv i Vesterålen for alle

Nå har reiselivsbransjen i distriktet muligheten til å være med å realisere potensialet som ligger i å gjøre sin bedrift og hele Vesterålen tilgjengelig for alle.

Accesstour

ACCESSTOUR

Visit Vesterålen AS deltar i prosjektet Acesstour fordi vi ønsker å ha fokus på tilrettelegging av reiselivsdestinasjoner for alle.

Forskningsprosjektet skal hjelpe reiselivet i distriktet med å realisere potensialet som ligger i å gjøre destinasjonene tilgjengelig for flere. Prosjektet ledes av Nordlandsforskning. 

Formålet til Acecesstour er å øke kunnskapen om bærekraftige lokalsamfunn og naturbaserte reiselivsdestinasjoner.

Studien vil foregå i perioden 2021-2024 i de 4 regionene Lofoten, Vesterålen, Valdres og Telemark, alle naturbaserte og landlige turistmål dominert av mindre reiselivsbedrifter.

Det er Forskningsrådet som har gitt penger til prosjektet. Acesstour står for Accessibletourism for inclusion and value creation in rural areas.

Les mer på nettsiden til nordlandsforskning.

Målene med prosjektet

Målet er å skape et rammeverk for kundereiser for å øke tilgjengeligheten og verdien for næringsliv, besøkende og lokale innbyggere med ulike funksjonshemninger. 

For å oppnå dette må vi øke kunnskapen om hvordan utvikle bærekraftige, tilgjengelige lokalsamfunn og naturbaserte reisemål. 

Vi vil lage generiske modeller, metoder og kapasitet innenfor reiselivsnæringen og offentlig sektor basert på kunnskapet vi samler.

Å samarbeider med interessentene i ptosjektet er helt avgjøfende for suksess.

Nye målgrupper

Å tilrettelegge destinasjoner kan bidra til at nye målgrupper velger destinasjonene.

Eksempler kan være seniorer, mennesker med nedsatte funksjonsevner og familier med små barn.

Tilgjengelige opplevelser kan gi et større tilfang av gjester fra markeder som ligger nærmere destinasjonen. Kombinert med en sterkere orientering mot lokale-, regionale-, nasjonale- og nære utenlandsmarkeder, kan et mer tilgjengelig reiseliv bidra til både å redusere reiselivets karbonavtrykk og til bedre folkehelse, økt livskvalitet og bolyst for lokalbefolkningen.