Reiselivsbarometer Nordland

Det vi ønsker belyst med reiselivsbarometer Nordland for Vesterålen er opplysninger om; salgsinntekter, driftsmargin, verdiskaping, antall årsverk, bransjetilhørighet, konkurser og nyetableringer. Målet med opplysningene er å se utvikling over tid, og å se forskjellene mellom regionene.  Vi ønsker å følge med på utviklingen og igangsette tiltak ved behov for å styrke næringen i Nordland.

Statistikk

Reiselivsbarometer Nordland