Tilgjengelig turisme: mulighetens marked

Er reiselivet i Vesterålen klar når startskuddet for gjennomføringsfasen i Vesterålen går i 2024?

Snart vår tur å kartlegge tilgjengelighet

Vi har tatt et nytt steg i prosjektet Access Tour og nå foreligger det en rapport etter kartlegging av noen bedrifter og nærområder i Lofoten og Vesterålen.

Etter kartleggingen har vi økt kunnskap som skal hjelpe oss når reiselivet i Vesterålen skal kartlegge i hvilken grad våre bedrifter og nærområder er tilgjengelig for alle. 

Sammen skal vi lage en oversikt over tilstanden i vår region. Det skal vi gjøre i løpet av 2023.

I første omgang er målet å gi informasjon til våre gjester om hvilken tilgjengelighet vi har per i dag. 

Turoperatører etterspør tilgjengelige reisemål 

Vi må kunne svare på hvordan det står til med tilgjengelige bedrifter og nærpmråder i  Vesterålen når turoperatører og turister etterspør. 

Og dette er viktig: Det gir større tillit å fortelle hva som ikke er tilgjengelig, enn manglende informasjon.

Hvem er din bedrift tilgjengelig for?

F.eks.

 • Seniorer
 • Mennesker med nedsatte funksjonsevner
 • Familier med små barn
 • Andre som har behov for tilrettelegging

Tilgjengelig reiseliv handler ikke om å tilby separate opplevelser, men et reiseliv hvor mennesker med ulike behov kan fungere med verdighet gjennom universelt designede produkter, tjenester og miljøer. 

(Darcy and Dickson – 2009)

Sjekkliste ved kartlegging

Det jobbes med å lage en sjekkliste, og så snart vi får den går vi i gang med å kartlegge våre bedrifter og nærområder i Vesterålen.

Oppsummering av rapporten til Access Tour

Vi kan dessverre ikke dele hele rapporten, men er du interessert i å se den, kan du kontakte Karen Marie Antonsen på Nordlandsforskning.

Oppsummert sier rapporten og de spurte følgende:

Det er ingen betydelig forskjell mellom urbane og rurale strøk.

 • De viktigste kildene til informasjon om reisemålet får vi gjennom:
 1. Familie og venner
 2. Offisielle nettsider
 3. Mennesker med lignende funksjonsnedsettelse
 • Den viktigste type informasjon vi er ute etter er:
 1. Parkering og adkomst
 2. Transport
 3. Rom/bad/toalett
 4. Naturopplevelser
 5. Serveringslokaler
 6. Fellesarealer
 • Gap mellom viktighet og tilgjengelig informasjon
 • 50% har tillit til informasjonen de får, 20% har lite tillit.
 • Lav andel av de spurte har kjøpt naturbaserte opplevelser.
 • 40% har opplevd å ikke kunne delta grunnet manglende tilgjengelighet
 • 40% opplever at deres tilbakemeldinger i liten grad tas til følge
 • Tilgjengelighet til Norge som reisemål vurderes til litt under middels.
 • Bilder fra lokasjoner er svært nyttige for å vise hvordan tilgjengeligheten er.

Råd

Kartlegge tilgjengelighet i egen virksomhet, invitere til testing (for eksempel råd for mennesker med funksjonsnedsettelser), gjøre nødvendige justeringer og kommunisere presis og tilstrekkelig informasjon.

Startskuddet for Vesterålen går så snart vi får en sjekkliste.

Informasjon om UU hos Bufdir.no

https://www.bufdir.no/likestilling/universell-utforming/

Karin Marie Antonsen
Lofoten beach camp
Rullestolrampe ved havet med gående og rullestolbruker.
Karin Marie Antonsen
Møterom i Nyksund Brygge
Rullestolbruker i møterom i Nyksund.
Karin Marie Antonsen
Samling i Nyksund Brygge
Samling i Nyksund Brygge
Karin Marie Antonsen
Utsikt langs veien
Hav, fjæra og fjell.

Relaterte artikler