Organisering Visit Vesterålen AS

Visit Vesterålen AS er eid av både privat og kommunal, hvor kommunene i Vesterålen og Lødingen tilsammen eier under 20%, resten er privat. Visit Vesterålen er en medlemsorganisasjon og har ca 90 medlemsbedrifter fra Vesterålen og Ofoten. Styret består av tilsammen 7 representanter inkl styreleder. Faste representanter representerer alle seks kommuner i Vesterålen og Lødingen.

08.01.201810:44 Lisa Sollie
Styret i Visit Vesterålen AS

Faste representanter:
Lina Vibe, styreleder
Camilla Ilmoni, nestleder
Ann Karina Jacobsen
Yngve Rodal
Stein Inge Pedersen
Per Gunnar Johnsen
Torgeir Larsen

Vara:
Bård Helge Andreassen
Elin Dahl
Robin Bolsøy
Marte Sørbø Hoholm
Gunnar Fenes
Ssemjon Gelitz