L

Har du spørsmål?

send mail til 
turistinfo@vestreg.no,
eller ring tlf 
+47 76 11 14 80

w

KURSLØFT FOR REISELIVSBEDRIFTER I VESTERÅLEN

Visit Vesterålen initierer et kompetanseløft for medlemsbedriftene i Vesterålen, sammen med Egga Utvikling AS. Dette kompetanseprogrammet skal bidra til at reiselivsnæringen i Vesterålen kommet styrket ut, kompetanse- og kvalitetsmessig. Disse kursene er gratis for våre medlemsbedrifter.

NYE KURS FRA VÅREN 2020
14.04.202019:59 Astrid Berthinussen

Kurspakkene fremover er som følger:

31.August - 1.September  2020 - Godt vertskap

Kurset blander inspirasjonsforelesning med dialoger, refleksjoner og praktiske øvelser. Du lærer om «10 nøkler for en sterk vertskapskultur» og lager en handlingsplan for å videreutvikle vertskapet i din bedrift. Deltakere får kursbevis etter å ha gjennomført programmet. Kurset går over to dager for å fange opp erfaringer og utfordringer i kursperioden.

Utfyllende informasjon kommer nærmere kursstart.

Spørsmål og påmelding til: kjetil.paulsen@vestreg.no

Gratis webinar for reiselivet

På disse kursene styres påmeldingen av Helgeland Kunnskapspark for hele Nordland, med fortløpende påmelding noen dager i forveien av kursstart. Vi sender ut informasjon om påmelding til alle våre medlemsbedrifter så snart dette foreligger.

Dette er siste webinaret før sommeren:

30. juni 12.00-13.30
Filming, redigering og teksting til sosiale media

Hvordan kan du lage filmer til sosiale media ved hjelp av din mobiltelefon og hva er viktig å tenke på før du starter?

Påmeldingsinfo
Det er plass til 100 deltakere og det er første mann til mølla som gjelder. Dersom du får plass vil du få tilsendt påloggingsinfo til webinaret per e-post etter at du har meldt deg på. Det er viktig at du som melder deg på gir beskjed til post@kph.no dersom du plutselig ikke får anledning til å delta. Dette er for at vi skal kunne invitere inn de som evt. står på venteliste.

Målgruppe
Reiselivs- og opplevelsesnæringen i Nord-Norge.