Kursløft for reiselivsbedrifter i Vesterålen

Visit Vesterålen initierer et kompetanseløft for medlemsbedriftene i Vesterålen. Dette kompetanseprogrammet skal bidra til at reiselivsnæringen i Vesterålen kommet styrket ut, kompetanse- og kvalitetsmessig. Disse kursene er gratis for våre medlemsbedrifter.

Kommende kurs
14.04.202019:59 Astrid Berthinussen

NHO Reiseliv viderefører bransjeprogrammet for reiseliv

Nye gratiskurs for økt kompetanse i reiselivsnæringen

Bransjeprogrammet for reiseliv ble etablert våren 2020, som et tilbud til permitterte og oppsagte i bransjen. Etterspørselen på kursene har vært stor, og denne høsten videreføres bransjeprogrammet.

– Formålet med kursene er å øke kompetansen til ansatte og permitterte i reiselivsnæringen. Fordelen med tilbudene er at de er korte og målrettede, og de fleste gjennomføres digitalt.

Det tilbys kurs på både videregående nivå, fagskole- og høyskolenivå. Les her for utfyllende informasjon og se oversikten over typer kurs.

- - -

Workshop Fem Fiskevær

Visit Vesterålen inviterer i samarbeid med Øksnes Kommune til workshop om Fem Fiskevær torsdag 2. september 09:00 – 11:30, på Nyksund Brygge.

Agenda: 

  • Innledning ved Pål Medhus, inspirator og opplevelsesutvikler
  • Status Fem Fiskevær
  • Konkretisering av Fem Fiskevær – opplevelser, aktiviteter, symboler
  • Veien videre

Workshopen er for alle som ønsker å bidra til en god og framtidsrettet utvikling av Fem Fiskevær. Nå har DU muligheten til å bli med og sette ditt preg på konseptet! 

Påmelding til: kjetil@visitvesteralen.no

Alle som ønsker det er hjertelig velkommen, pga smittevern er det begrenset antall plasser, derfor trenger vi din påmelding så snart som mulig!