Bø kirke

Bø kirke står på gården Bø, hvor det er funnet gravplasser fra Vikingtiden. Kirken er en korskirke i tømmer og som inneholder flere gjenstander fra middelalderen.

Kirke

Første gang vi hører om kirke i Bø er i 1381. Dette fremgår av oldebrevene «Diplomatarium Norvegicum». Den første kirken ble trolig bygd omkring år 1340. Det ble bygget nye kirker ca hvert fjerde år. Den femte kirken ble bygd i 1734, litt øst for hvor kirken står den dag i dag. I Hadsel prestearkiv ble det i 1940 funnet en oversikt over prester og kirker i området fra 1690. Det viser seg fra dette dokumentet at det er den 6. kirken som står på gården Bø i dag, og arbeidet med denne kirken startet i 1822. 

Kirken står på gården Bø, og her er det funnet gravplasser fra Vikingtiden på denne plassen. På denne måten har stedet Bø vært kjent i lang tid. I 1908 ble kirken kjøpt av kommunen, og ble restaurert samme året. Det er en korskirke i tømmer og som inneholder flere gjenstander fra middelalderen.

Kirken har plass til totalt 370 personer.