I Monsens fotspor

Har du lyst til å vandre i Lars Monsen sine fotspor?

NRK og Lars Monsens minutt for minutt gikk i 2018 fra Lynghaugtinden og endte opp på Vetten i Bø.

Erica Restoften