Besøk Anna på Vinje

Alle som besøker Fiskeværet Skipnes bør oppsøke Flagghaugen for å fornemme og oppleve skulpturen av Anna og fornemme dens symbolske plassering for kystkvinnenes rolle i vår felles kulturarv.

Skulpturen Anna på Vinje

Skulpturen av  "Anna på  Vinje" som står på  Flagghaugen på  Skipnes er blitt et  ikon for alle kystkvinnene og for vår felles kystkulturarv.

Speidene og lyttende står hun der og ser utover leia og storhavet hvor våre forfedre hentet mat og velstand fra, men det ble også ofte deres våte grav.

Barnebarnet til Anna "Han  Josef i  Skipnes" ble  to år gammel satt bort til pleieforeldre som  bode på Skipnes da faren hans omkom på havet.

Slik er han en del av livet, skjebnen og drammatikken for menneskene ute i havgapet.

Som fisker, høvedsmann og gründer bygde han opp Fiskeværet Skipnes fra 1900-1967 slik det framstår i dag. Dagens eiere forsøker gjennom aktiv drift å forvalte og formidle Fiskeværet Skipnes "sjel" til alle besøkende. 

bjørn eide