Norsk Fiskeindustrimuseum - Museum Nord

Det landsdekkende fiskeindustrimuseet ble stiftet våren 1991 som en offentlig stiftelse, og har fått navnet Norsk Fiskeindustrimuseum. Ved støtte fra Riksantikvaren har museet kjøpt anlegget etter Neptun sildoljefabrikk, og har begynt istandsetting og tilrettelegging for ny bruk. Her blir innsamlet teknisk utstyr og annet kulturhistorisk materiale fra fiskeindustrien bevart for ettertiden.

Museum
27.02.201718:06 Cathrine Wallstad Myhre

Men først og fremst skal Neptun være et sted for opplevelse og formidling. Her skal besøkende gis kunnskap om norsk fiskeindustrihistorie ved utstillinger, film og multimedia. Anlegget skal inngå i en formidlingsmodell for anskueliggjøring av sammenhengen mellom industrien og nærmiljøet. I denne modellen inngår også anleggene til Melbu Fiskeindustri AS og andre anlegg i tilknytning til Melbu fiskerihavn.

I tillegg kan Norsk Fiskeindustrimuseum by på en barnekulturtank og en konserttank, "Royal Neptun Hall", der det arrangeres konserter.

Moloveien 1
8445 Melbu

Telefon: +47 76 15 40 00
E-post: nof@museumnord.no
Nettside: museumnord.no/norsk-fiskeindustrimuseum

Norsk Fiskeindustrimuseum
, click to open in lightbox
Norsk Fiskeindustrimuseum
, click to open in lightbox
Norsk Fiskeindustrimuseum
, click to open in lightbox
Norsk Fiskeindustrimuseum
, click to open in lightbox
Norsk Fiskeindustrimuseum
, click to open in lightbox