Jennestad gamle handelssted - Museum Nord

Sortland Museum har sommerdrift i den gamle butikken i brygga på Jennestad handelssted ca. 8 km nord for Sortland sentrum (skilt ved riksvei 820). Her har tida stått stille etter nedlegginga av butikken i 1982. Hyllene har autentiske varer av alle slag, og i brygga er også det gamle postkontoret og skipsekspedisjonen. Besøkende kan kjøpe lokale husflidsvarer, kort, karameller og lokal historisk litteratur.

Museum
27.02.201717:07 Cathrine Wallstad Myhre

Dette var en gammeldags landhandel med kolonial, manufaktur og jernvarer. Hesteutstyr, tønneband, kaffeerstatning og B-såpe fra krigsårene, badehetter og papirtruser - her er et rikt utvalg. Butikken har også et godt utvalg lokalproduserte varer/gaveartikler. Gratis adgang til butikken.

Museet

Besøker du brygga får du oppleve hvordan et landsens poståpneri så ut og kikke inn på kontoret til han som i mange år eide stedet; Ødebert Johanssen. Han administrerte butikk, gårdsdrift, fiskehandel, dampskipsekspedisjon og grafikkgruve. Bak butikken er det et utstillingsrom som gir et godt innblikk i aktiviteten på stedet i storhetstida de første tiårene på 1900-tallet.
Omvisninger for grupper hele året etter avtale. Ved Jennestad er det også kunstgalleri, https://www.facebook.com/jennestad/, med utstillinger og innimellom konserter og kulturopplevelser av ulike slag (dette drives ikke av Sortland museum). Velkommen!

Priser:
Gratis inngang

Jennestad
8400 Sortland

Telefon: +47 474 68 571
E-post: sortland.museum@museumnord.no
Nettside: museumnord.no/jennestad

Jennestad brygge.
Jennestad
Jennestad butikk
Jennestad butikk
Jennestad hyller
JENNESTAD penger
Jennestad skuffer
Jennestad utsnitt.