Kontaktinformasjon

Hver kommune hadde prosjektledere som hadde oversikt over lokal informasjon. Generell info om Vesterålen hendlet destinasjonsselskapet. Annen informasjon kan man etterspørre hos hovedorganisasjonen til Arctic Race of Norway.
Under er en oversikt over de som var kontaktpersoner før og underveis i arrangementet.

Prosjektleder og andre kontaktpersoner

Sortland

Prosjektleder Arne Osnes - arne.osnes@sortland.kommune.no

Representant rådmann Geir Breivik - geir.breivik@sortland.kommune.no

Ansvarlig for infrastruktur og løype Geir Karlsen - +47 952 64 484

Les mer på Sortland Kommunes hjemmeside

Øksnes

Karianne Bråthen - karianne.b.brathen@oksnes.kommune.no

Kine Bolstad - frivillig@oksnes.kommune.no

Les mer på Øksnes Kommunes hjemmeside

Hadsel

Prosjektleder Daniel Sowe - daniel.sowe@hadsel.kommune.no

Folkefestkoordinator Robin Bergvik - robin_bergvik@hotmail.com

Frivillighetskoordinator Mats C. Oshaug - mats@hadselhallpark.no

Frivillighetskoordinator Ulf Ruud Larsen - ulfruud@online.no

Ansvarlig for løype og veisperringer Terje Nikolaisen - terje.nikolaisen@hadsel.kommune.no

Beredskap Øyvind Skjørholm - oyvind.stenso.skjorholm@hadsel.kommune.no

Les mer på Hadsel Kommunes hjemmeside

Lødigen

Kommunalsjef Inger Lise Dahl inger.lise.dahl@lodingen.kommune.no

Les mer på Lødingen Kommunes hjemmeside

Generell info for Vesterålen

Astrid i Visit Vesterålen -  astrid@vestreg.no

© ASO/B.Boue