VIS HENSYN I TRAFIKKEN BÅDE TIL LANDS OG TIL HAVS

Veiene i Vesterålen er smale, og det er mange brukere. Hold god avstand og vis hensyn.

Vesterålen Vettregel 7
25.06.202118:25 Astrid Berthinussen

Veiene i Vesterålen er smale, og det er mange brukere. Hold god avstand ved forbikjørsel av syklister, og vær særlig oppmerksom på syklister i tunnellene. Husk å vis hensyn til dyreliv, både til land og til havs.

Illustratør: Sverre Bjørstad Graff
, click to open in lightbox