Laterna Magica

Filmfestival som stimulerer barn og unge til å lage film selv og til å interessere seg for film.
filmkonkurranse, konsert, utstillinger m.m.

13.nov til 16.nov Endelig dato kommer
11.01.201715:07 Kjetil Paulsen
Robin Olsen
filmfestival