Vesterålen jobber for å bli et mer bærekraftig reisemål

Med støtte fra Innovasjon Norge, jobber Visit Vesterålen med å sertifisere Vesterålen som et mer bærekraftig reisemål.

Våren 2018 startet jobben med å sertifisere Vesterålen for Innovasjon Norges merkeordning. Med en økende tilstrøm av besøkende og et større behov for god tilrettelegging, er Innovasjon Norges merkeordning en god start for en destinasjon som Vesterålen.

Ofte er hovedfokuset det å bevare naturen. Dette er viktig - vi samarbeider med Reno-Vest - det lokale renovasjonsselskapet for å sammen øke kvaliteten på blant annet søppelhåndtering. Men like viktig er det å sørge for at vi har gode arbeidsplasser for vesterålingen eller de som ønsker å bosette seg i regionen. Helårlige arbeidsplasser, helårlige tilbud til de besøkende er noe vi skal jobbe mot. Tilrettelegging for de lokale er også en tilrettelegging for besøkende og omvendt. 

Alle kommunene i Vesterålen er sammen om å jobbe for et mer bærekraftig reisemål.

mer info kommer

les mer om bærekraftig reisemålsutvikling: https://www.visitnorway.no/om-norge/barekraftig-reiseliv/