Produktutvikling

Fra tanke/idé til ferdig produkt.
Det er flere trinn i produktutviklingsprosessen.

1. Skape en idé (I beste fall en systematisk, kreativ prosess)

 • Ideer for nye produkter kan man få i mange sammenheng. Det trenger ikke være noe helt nytt i Vesterålen. Kanskje plukker man opp tips fra kunder, konkurrenter, media, etterspørsel, oss i destinasjonsselskapet.
 • Har bedriften et behov/ønske for et nytt, men har ikke ideer kan man bruke diverse teknikker, som for eksempel idedugnad innad i bedriften eller inviter andre inn. Her kan også vi som destinasjonsselskap brukes. Vi ønsker å delta i slike prosesser sammen med dere! Den viktigste regelen: Kritikk er ikke tillatt i denne fasen.

2. Idévurdering

 • Hensikten er å skille ut de ideene som er gjennomførbare før man bruker ressurser på dem. Ideene skal vurderes kritisk ut fra ulike perspektiv – eksempelvis fra bedriften selv, kunden, fra et miljøperspektiv, etc.
 • Spørsmål man bør stille seg:
  • Vil kunden ha et ønske for et slikt produkt?
  • Hvor stort er markedspotensialet?
  • Er det et stort eller snevert marked, spesielt interesserte?
  • Må man tenke sesong?
  • Hva vil en kjøper gi for produktet, hva er en akseptabel pris?
  • Er det teknisk mulig å utvikle ideen til et produkt?
  • Vil det være mulig å utvikle ideen slik at produktet kan bli lønnsomt?
  • Vil bedriften være i stand til å levere høy kvalitet, samtidig lønnsomt?

3. Utvikling og testing av produktet

 • Hvem er målgruppe og hvem tar beslutningene i kjøpsprosessen?
 • Hvilke spesielle trekk må produktet ha? Bedriftsstrategi.
 • Hvilke fordeler skal produktet ha? I forhold til markedet og konkurrenter og i forhold til bedriftens strategi – merkevarebygging.
 • Hvordan vil man at forbrukerne skal reagere på produktet? 
 • Kostnad
 • Brukertest gjøres ved å spørre et utvalg av mulige kunder om hva de tror om ideen, ved å vise en produktpresentasjon eller invitere på visning/prøving av produktet

4. Forretningsanalyse

 • Anslå sannsynlig salgspris basert på konkurranse og tilbakemelding fra kunder.
 • Anslå salgsvolum basert på markedsstørrelse.
 • Anslå lønnsomhet og hva som må selges for å få igjen utleggene.

5. Test i markedet

 • Test produktet i typiske brukersituasjoner.
 • Gjennomfør brukerintervju med fokusgruppe eller presentasjon på salgsmesse.
 • Gjør tilpasninger om nødvendig.

6. Teknisk implementering

 •  Vurder og planlegg ressurser
 • Nødvendig PR
 • Plan for logistikk
 • Pro et contra – Hva om?-spørsmål.

7. Kommersialisering (ofte vurdert til å komme etterpå)

 • Lanser produktet
 • Produser og send ut reklame, print / digital markedsføring
 • Få produktene ut i salgsleddene
 • Analyse av kritiske punkt er mest viktig på dette stadium

Målet med all produktutvikling er å øke konkurransekraften, å skape mer omsetning og få økt lønnsomhet.